Tốc độ giao dịch Pi Testnet

Về tốc độ xử lý của Pi Network mỗi giây, có nhiều ý kiến ​​khác nhau, vậy Pi có thể xử lý bao nhiêu giao dịch mỗi giây? Hãy cùng xem câu trả lời của Nicolas:

Tốc độ giao dịch Pi Testnet
Tốc độ giao dịch Pi Testnet theo ý kiến của Nicolas

Các thông số kỹ thuật của máy tính cho Blockhain sẽ trực tiếp phụ thuộc vào việc sử dụng mạng. Hiện tại, mức sử dụng cao nhất của Testnet mà chúng tôi đã trải nghiệm trong thực tế là khoảng 500 giao dịch trên mỗi khối. Và ở cấp độ đó, các Nodes hoạt động hoàn hảo. Ngay cả các Nodes có thông số kỹ thuật tối thiểu không có vấn đề gì khi theo kịp. Kích thước khối tối đa hiện được đặt là 1000 TX/khối và do chúng tôi có một khối mới sau mỗi 5 giây, cài đặt này sẽ cung cấp đủ dung lượng trong một thời gian. Nhưng nếu trong tương lai, chúng tôi cần điều chỉnh kích thước khối của Blockchain Pi, chúng tôi chắc chắn có thể làm như vậy.

Theo tốc độ xử lý giới hạn trên hiện tại, 1000 giao dịch mỗi khối trong 5 giây, 200 giao dịch mỗi giây, 720.000 giao dịch mỗi giờ, 17.28 triệu giao dịch mỗi ngày.

 

Tốc độ này không thể nói là nhanh, chắc có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, với sự phát triển của hệ sinh thái Pi Network và sự tăng trưởng ồ ạt của người dùng, tốc độ xử lý giới hạn như trên có thể không theo kịp và gây tắc nghẽn. Nhưng Nicolas nói:

Nếu chúng tôi cần điều chỉnh kích thước khối của Blockchain Pi trong tương lai, chúng tôi chắc chắn có thể làm như vậy.