Đại lý vé máy bay giá rẻ nhất cả nước Nương Huỳnh
Nhận phần thưởng sàn Bybit
Pi là một ý tưởng mới, một khái niệm khai thác mới và cách định giá mới
Pi giống như Google là một sản phẩm khác của một bộ óc thiên tài từ Đại học Stanford. Hiểu, lĩnh hội, nắm bắt một bộ óc thiên tài không phải là một việc dễ dàng.

  Thiên tài luôn có những ý tưởng mang tính cách mạng, những khái niệm mới mà một người có đầu óc khép kín sẽ khó hiểu, khó chấp nhận, khó tin và đó là điều đang xảy ra ngay bây giờ với những người phủ định, những người hoài nghi Pi Network. Hiểu Pi là hiểu Dr. Nicolas, một thiên tài và bạn cần phải trở thành một người cởi mở để làm như vậy. Nếu không mở rộng tâm trí thì bạn chắc chắn thất bại để hiểu tất cả những gì về Pi.

Chúng ta đang khai thác? Cho đến bây giờ, nhiều người không tin rằng chúng tôi đang khai thác. Trong thực tế… Một số người có thể nhìn xa hơn những người khác.

  Những người không thể nhìn xa hơn, không thể hiểu hoặc khó hiểu khi nhìn thấy những gì người khác đang làm. Họ đánh giá bằng Logic của họ rằng nó không thể được thực hiện, lý luận của họ nói rằng không thể hoặc không nên được thực hiện. Kiến thức của họ về lịch sử của một chủ đề nhất định như khai thác nói rằng nó không thể được thực hiện. Vì vậy suy luận của họ, Logic của họ xung đột với kiến ​​thức của Dr. Nicolas nên kết quả là họ không tin.

 
Đó hoàn toàn là một ý tưởng mới, một khái niệm khai thác mới không sử dụng POW  mà sử dụng Thuật toán đồng thuận khác mà với Logic của họ, lý luận của họ không thể chấp nhận được. Chúng tôi không được gọi là người tiên phong vì không có gì.

  Tương lai, cách thức mới về định giá tiền mã hóa. Thường khi thảo luận về giá trị của tiền mã hóa mà mọi người chủ yếu tập trung vào CUNG CẤP trong khi bỏ qua biến số chính khác trong phương trình về giá trị: NHU CẦU. Tại Pi Network, chúng tôi tin rằng việc tạo ra giá trị tương lai cho tiền mã hóa sẽ đến từ việc tạo ra NHU CẦU THÔNG QUA TIỆN ÍCH. Tương lai là Cách thức định giá tiền mã hóa mới là tập trung vào NHU CẦU.

Tại sao chúng ta được gọi là Người tiên phong? 

Pioneer: Người tiên phong là người nắm lấy khái niệm mới, vượt qua ranh giới để thúc đẩy một mục tiêu, ý tưởng hoặc phá vỡ kỷ lục. Người tiên phong là người tin tưởng và nhìn thấy tiềm năng của một ý tưởng mới, một nhà đổi mới sẵn sàng thử những điều mới. Hãy là người đầu tiên sử dụng hoặc áp dụng một phương pháp, lĩnh vực kiến ​​thức hoặc hoạt động mới. Những người đi trước, chuẩn bị trước cho những người khác.

Pi là gì? Pi là một loại tiền mã hóa mới. Mọi thứ trong Pi đều mới. Blockchain của chúng tôi là mới. Cơ chế khai thác của chúng tôi là mới. Cách tạo ra giá trị tiền mã hóa của chúng tôi là mới.

  Pi là một khái niệm mới, ý tưởng mới được hình thành bởi Dr. Nicolas, một Giáo sư của Đại học Stanford giảng dạy về Blockchain, Phi tập trung và Hợp đồng thông minh ngay cả trước khi BlockchainEthereum tồn tại.


TOP SÀN GIAO DỊCH UY TÍN
Binance Đăng ký
Gate Đăng ký
MEXC Đăng ký
Houbi Đăng ký
Bybit Đăng ký