Đại lý vé máy bay giá rẻ nhất cả nước Nương Huỳnh
Nhận phần thưởng sàn Bybit
Sàn này đang tuy cập không được, có thể dự án đã OFF, anh em bỏ nhé!.

Nếu bạn đăng ký thành công tài khoản trên MGIC Exchange trong vòng 30 ngày sau khi đăng ký, bạn sẽ có thể nhận được phần thưởng đăng ký tương đương 200$ với cùng một lượng TRTL trong tài sản phần thưởng bị đóng băng.

ĐĂNG KÝ NHẬN 200 USDT BẰNG TOKEN TRTL

Ngoài ra có phần thưởng đăng nhập mỗi ngày, hãy đăng nhập hàng ngày và nhấn vào Community Rewards. nhấn vào Claim Awards để nhận phần thưởng đăng nhập mỗi ngày bằng Token TRTL.

Người dùng sẽ có thể nhận được phần thưởng bằng cách giới thiệu bạn bè.

 • Mời một người bạn mới để nhận phần thưởng trị giá lên đến 200 USDT bằng Token TRTL (chỉ trong thời gian giới hạn).
 • Nếu người mà bạn giới thiệu mời một người bạn mới, bạn sẽ nhận được 100 USDT bằng mã thông báo TRTL (chỉ trong thời gian có hạn).

ĐĂNG KÝ NHẬN 200 USDT BẰNG TOKEN TRTL

Ví dụ:

Ông A mời ông B, ông A sẽ nhận được phần thưởng TRTL trị giá 200 USDT, ông B giới thiệu ông C, ông B sẽ nhận được phần thưởng TRTL trị giá đến 200 USDT và ông A cũng sẽ nhận được phần thưởng TRTL trị giá lên đến 100 USDT.

 

Cách Unlock Token TRTL

TRT, TRUSD, TRTL là gì?

 • TRT là một mã thông báo nền tảng.
 • TRT được mở khóa từ TRTL.
 • TUSD là một Stablecoin để giao dịch trên nền tảng.
 • TRTL là mã thông báo tài sản bị đóng băng.

ĐĂNG KÝ NHẬN 200 USDT BẰNG TOKEN TRTL

Làm thế nào để mở khóa Tài sản đóng băng trong TRTL?

Người dùng có thể mở khóa bằng cách giao dịch hàng ngày, tổng cộng có 4 cấp độ và tỷ lệ mở khóa được đặt theo số tiền giao dịch bên dưới:
* Mỗi giao dịch có nghĩa là 1 lần mua thành công và 1 lần bán thành công.

 1. 10 giao dịch hàng ngày được đặt từ 50 TRUSD – 199 TRUSD = 1%  *0,1% mỗi giao dịch.
 2. 10 giao dịch hàng ngày được đặt từ 200 TRUSD – 599TRUSD = 1.5%  *0,15% mỗi giao dịch.
 3. 10 giao dịch hàng ngày được đặt từ 600 TRUSD – 1999 TRUSD = 2%  *0,2% mỗi giao dịch.
 4. 10 giao dịch hàng ngày được đặt từ 2000 TRUSD và cao hơn = 2.5%  *0,25% mỗi giao dịch.

Ví dụ về mở khóa TRTL:

Ví dụ 1: Mua 10.000 TRT với giá 0,10 = 1000 TRUSD, sau đó bán 10.000 TRT với giá 0,11 = 1100 TRUSD, Lợi nhuận là 100 TRUSD và tôi đã giao dịch thành công lệnh trong khoảng 600 TRUSD – 1999 TRUSD, việc phát hành TRTL được tính dựa trên giá mua 0,2% mỗi loại, có nghĩa là 1000 TRUSD x 0,2% = 2 TRUSD và được chia cho giá TRT hiện tại bằng với TRT đã phát hành. Sau 10 giao dịch thành công hàng ngày, tổng cộng 2% phần thưởng sẽ được phát hành.

Ví dụ 2: Mua 1.000 TRT với giá 0,10 = 100 TRUSD, sau đó bán 1.000 TRT với giá 0,11 = 110 TRUSD, Lợi nhuận là 10 TRUSD và 1 giao dịch thành công của lệnh 100 TRUSD, nếu bạn chỉ hoàn thành 5 giao dịch, 0,1% phần thưởng sẽ được phát hành cho mỗi giao dịch. Mua 10.000 TRT với giá 0,10 = 1.000 TRUSD, sau đó bán 10.000 TRT với giá 0,11 = 1.100 TRUSD, Lợi nhuận là 100 TRUSD và 1 giao dịch thành công của một lệnh 1.000 TRUSD, nếu bạn chỉ hoàn thành 5 giao dịch, 0,2% phần thưởng sẽ được phát hành cho mỗi giao dịch.

ĐĂNG KÝ NHẬN 200 USDT BẰNG TOKEN TRTL

Phương pháp tính toán mở khóa

 • Cộng số tiền mua TRUSD với mức giao dịch nhỏ nhất x Tỷ lệ giải phóng được đặt theo tỷ lệ của số tiền giao dịch nhỏ nhất trong các giao dịch = Số tiền được giải phóng trong TRUSD.
 • Lượng phát hành TRUSD/giá TRT của giao dịch nhỏ nhất = Số tiền đã phát hành trong TRT TRLđã phát hành x 80% = TRT có thể được bán trực tiếp và ngay lập tức.
 • Số tiền TRT được phát hành x 20% = A (đối với tài sản bị đóng băng).
 • Ax1.5 (Tái đầu tư sinh lời 1.5 lần) = Số lượng TRTL được khóa cho tái đầu tư. 

ĐĂNG KÝ NHẬN 200 USDT BẰNG TOKEN TRTL

* 80% phần thưởng được phát hành TRT có thể được bán trực tiếp và ngay lập tức, 20% được giữ lại để tái đầu tư và tăng lên 1,5 lần (Tái đầu tư)
Quy định về mở khóa TRT

 • Sau khi giao dịch thành công, TRT tương ứng với giá trị của TRUSD sẽ được phát hành hàng ngày lúc UTC + 10: 00. 80% tài sản TRT đã phát hành có thể được niêm yết trực tiếp để bán ngay lập tức và 20% sẽ được giữ lại để tái đầu tư và tăng gấp 1,5 lần khi mở rộng tài sản.
 • Mỗi giao dịch thành công sẽ tính phí 0,05%.
 • Chỉ các giao dịch trong giao dịch TRT/TRUSD được coi là giao dịch thành công trong việc phát hành TRT. các cặp giao dịch tiền tệ khác không phải là một phần của cơ chế.
 • Một lệnh mua và một lệnh bán được tính là một lệnh giao dịch thành công. Chỉ 10 các lệnh giao dịch được tính hàng ngày để giải phóng TRT và sẽ không có thêm phần thưởng nào sau 10 giao dịch.
 • Ví dụ: Số lượng TRT đã mua là 100 và số lượng TRT bán ra cũng phải là 100. Số lượng giao dịch phải bằng số lượng TRT giữa mua và bán để được coi là giao dịch thương mại thành công, nhiều hơn 1 hoặc ít hơn 1 không được coi là một giao dịch thành công để phát hành TRT.
 • Phần thưởng sẽ được phát hành dựa trên TRUSD đã mua.
 • Trong vòng 10 giao dịch giao dịch, nếu số tiền của mỗi giao dịch ở một cấp độ khác nhau, hệ thống sẽ tính toán dựa trên cấp độ nhỏ nhất của tổng số tiền.
 • Chúng tôi khuyên bạn nên mua thấp và bán cao trong quá trình giao dịch TRT/TRUSD để kiếm lợi nhuận. Ví dụ, giá TRT được mua ở mức 0,10 và khi bán TRT, nên bán ở mức 0,11 hoặc cao hơn để kiếm lợi nhuận trên giá chênh lệch.
 • Số lượng giao dịch TRUSD không được lớn hơn số lượng TRTL (Nếu ví TRTL của bạn chỉ có 500, bạn chỉ có thể giao dịch ở mức 50 TRUSD – 500 TRUSD cho mỗi giao dịch).

ĐĂNG KÝ NHẬN 200 USDT BẰNG TOKEN TRTL