Chuyển Coin từ ứng dụng Chainge Finance

Chainge Finance là một ứng dụng tài chính phi tập trung chạy trên Blockchain kết hợp với công nghệ DCRM của họ, cho phép người dùng kiểm soát hoàn toàn tài sản của họ, cũng như 100% quyền tự do để dễ dàng tương tác với các công cụ tài chính sáng tạo mà không cần trung gian. Chainge Finance tập trung vào công nghệ Cross-Chain, Time-Framing, sàn giao dịch phi tập trung và các công cụ phái sinh như hợp đồng tương lai và quyền chọn.

Các tính năng chính

  • Cross-Chain Roaming: Chuyển đổi trong chuỗi chéo.
  • Sàn DEX: Giao ngay, hợp đồng tương lai & quyền chọn.
  • Kiếm tiền phi tập trung, không giám sát.
  • Quản lý cụm từ khóa an toàn.

Hiện tại Chainge Finance hỗ trợ các loại tài sản chính như:

Họ sẽ liệt kê nhiều loại khác trong tương lai!

 

Hướng dẫn chuyển Coin, Token từ ứng dụng Chainge Finance

Chú ý: Muốn chuyển bất cứ tài sản nào trên ứng dụng Chainge Finance thì phải có 1 tý FSN trong ví để làm phí Gas nhé! Có giao dịch tại Gate.io, Huobi MEXC.

 

Bài viết này dành cho các bạn mới làm quen với thị trường tiền mã hóa, cũng như các ứng dụng quản lý tài sản mã hóa.

Mở ứng dụng Chainge Finance lên, ví dụ ở đây tớ có FSN trong ví. Chọn qua FSN.
Chuyển Coin từ ứng dụng Chainge Finance
Xem số lượng và nhấp vào Payment như hình dưới.
Chuyển Coin từ ứng dụng Chainge Finance
Chọn Send assets để gởi. Nếu các bạn muốn nhận tài sản thì nhấp vào Requesr assets.
Chuyển Coin từ ứng dụng Chainge Finance
Nhấp chọn như hình để chọn loại tài sản để gởi đi.
Chuyển Coin từ ứng dụng Chainge Finance
Ở ví dụ này, mình gởi FSN. Chọn FSN.
Chuyển Coin từ ứng dụng Chainge Finance
Điền số lượng muốn gởi đi. Phí trừ riêng nhé! Ví dụ 0.003 FSN. Nhấp vào Sent.
Chuyển Coin từ ứng dụng Chainge Finance
Chọn To an adress để nhạp ví đích để nhận FSN.
Chuyển Coin từ ứng dụng Chainge Finance
Chú ý: Ví nhận cũng là ví FSN nhé! Sau khi nhập địa chỉ ví đích, các bạn nhấp Pay now.
Chuyển Coin từ ứng dụng Chainge Finance
Điền mã PIN ví và giao dịch sẽ tự động tiến hành.
Chuyển Coin từ ứng dụng Chainge Finance
Đang gởi FNS.
Chuyển Coin từ ứng dụng Chainge Finance
Qua phần Orders để xem chi tiết các lệnh đã giao dịch.
Chuyển Coin từ ứng dụng Chainge Finance
Trạng thái Completed thông báo đã hoàn thành giao dịch!
Chuyển Coin từ ứng dụng Chainge Finance

Đối với các loại Coin, Token khác cũng tương tự như thế nhé!