Hiệu ứng quả cầu tuyết, Pi Network đã đạt hơn 23 triệu Pioneers tích cực trên toàn cầu

Pi Network đã đạt được số lượng hơn 21 triệu Pioneers hoạt động tích cực hàng ngày vào 21-07-2021, họ là những người nhấn tia sét 3 phiên liên tục gần nhất. Đến hôm nay là 14-08-2021, Pi Network đã đạt hơn 23 triệu Pioneers hoạt động tích cực trên toàn cầu. Khai thác với … Đọc tiếp Hiệu ứng quả cầu tuyết, Pi Network đã đạt hơn 23 triệu Pioneers tích cực trên toàn cầu