Chuẩn bị Mainnet của Pi Netork, một số vấn đề cần tìm hiểu

@PiCoreTeam                   Ngày 11 tháng 12 – 4:52 sáng
Gửi Pioneers, phiên bản đầu tiên của Pi Mainnet sẽ được phát hành vào cuối tháng này với nhiều thông tin chi tiết hơn sẽ có trong vài tuần tới. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi đang phát hành các tính năng ứng dụng dành cho thiết bị di động với các cài đặt quan trọng cho việc di chuyển Mainnet như phân tích số dư và khóa tự nguyện để tăng tốc độ khai thác. Các tính năng này cho phép bạn hiểu quá trình di chuyển Mainnet và chọn trước cấu hình cài đặt khóa tự nguyện của bạn. Đọc thêm chi tiết ở bên dưới.

Chuẩn bị Mainnet của Pi Netork, một số vấn đề cần tìm hiểu

Chuẩn bị Mainnet

Để chuẩn bị cho việc di chuyển Mainnet, chúng tôi hiện đang phát hành một số tính năng ứng dụng di động liên quan đến Mainnet, giúp cộng đồng có thời gian hiểu, đặt câu hỏi và chọn trước cài đặt trước khi khởi chạy Mainnet. Một tính năng là hiển thị bảng phân tích số dư của Pioneer. Ví dụ: số dư do chính họ khai thác, số dư có thể chuyển được qua Mainnet và số dư phân bổ cho các thành viên trong nhóm của họ. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang phát hành một tính năng quan trọng khác cho phép Pioneers tự nguyện khóa một phần số dư có thể chuyển được của họ để khai thác với tỷ lệ cao hơn sau này. Tính năng khóa cho phép Pioneers chọn trước cấu hình cài đặt khóa tự nguyện của họ sẽ áp dụng cho việc chuyển Mainnet của họ sau khi Mainnet khởi chạy và Pioneers vượt qua KYC.
Để truy cập các tính năng này, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

  • Từ màn hình chính của Pi, nhấn vào biểu tượng ≡ ở góc trên bên trái để mở menu thanh bên Pi.
  • Nhấn vào Mainnet.
  • Tìm hiểu về các số dư khác nhau được hiển thị trên màn hình.
  • Nhấn vào Configure lockup rate để chọn trước cài đặt của bạn.
   Từ đây, hãy làm theo hướng dẫn trong ứng dụng.
Pi Network Mainnet

Các khóa trên Mainnet hoạt động như thế nào?

Tại Mainnet, phần thưởng khóa có nghĩa là để hỗ trợ một hệ sinh thái lành mạnh và trơn tru và khuyến khích sự tương tác lâu dài với mạng, trong khi mạng đang khởi động nền kinh tế và tạo ra nhu cầu. Đây là một cơ chế kinh tế vĩ mô phi tập trung quan trọng để điều chỉnh nguồn cung luân chuyển trên thị trường, đặc biệt là trong những năm đầu của thị trường mở khi các tiện ích đang được tạo ra.

Một mục tiêu quan trọng của Pi Network là tạo ra một hệ sinh thái ứng dụng dựa trên tiện ích. Các giao dịch đối với hàng hóa và dịch vụ thực trong hệ sinh thái, thay vì chỉ là giao dịch đầu cơ, nhằm xác định tiện ích của Pi. Khi chúng tôi khởi động giai đoạn mạng kín của Mainnet, sẽ sớm được giới thiệu, một trong những lĩnh vực trọng tâm chính sẽ là hỗ trợ và phát triển cộng đồng nhà phát triển ứng dụng Pi và nuôi dưỡng nhiều ứng dụng Pi hơn nữa. Trong thời gian chờ đợi, Pioneers có thể chọn khóa Pi của họ để giúp tạo ra một môi trường thị trường ổn định cho hệ sinh thái phát triển và cho nhiều ứng dụng Pi hơn xuất hiện và cung cấp các trường hợp sử dụng hấp dẫn cho việc chi tiêu Pi, để cuối cùng tạo ra các nhu cầu hữu cơ thông qua các tiện ích.

Tính năng khóa sẽ hoạt động khi chúng tôi khởi chạy phiên bản đầu tiên của Mainnet vào cuối tháng này, nhưng bạn có thể dành thời gian để tìm hiểu và thậm chí chọn trước các cấu hình khóa ngay bây giờ trước khi bạn đã KYC hoặc sẵn sàng di chuyển sang Mainnet.

Bạn có thể quyết định thay đổi cấu hình khóa của mình bất cứ lúc nào bạn muốn dưới dạng cài đặt tổng thể cho toàn bộ tài khoản trong ứng dụng Pi.

Khi bạn và nhóm khai thác, vòng bảo mật của bạn vượt qua KYC và hoạt động khai thác mới xảy ra, có nhiều Pi hơn trên thiết bị di động của bạn sẽ có thể chuyển được. Tại mỗi lần chuyển sang Mainnet, các cài đặt được chọn trước về thời gian khóa và tỷ lệ % sẽ tự động áp dụng cho số dư được chuyển, dẫn đến 2 loại số dư trên Mainnet: Số dư khóa và số dư khả dụng, cả hai đều sẽ được ghi lại trên Blockchain Mainnet và lưu trữ trong ví Pi của Pioneer. Việc khóa không thể được hoàn nguyên sau khi được xác nhận và phải được khóa trong toàn bộ thời gian đã chọn do bản chất của Blockchain.

Vì số Pi khóa được tính theo tỷ lệ % của số dư đã chuyển của bạn, bạn sẽ phải khóa cùng một tỷ lệ % của số dư đã chuyển mới để duy trì cùng mức tăng khai thác khóa. Điều này được thực hiện dễ dàng bằng cách giữ cho cài đặt cấu hình khóa của bạn nhất quán cho mọi lần chuyển định kỳ tới Mainnet. Mặt khác, nếu bạn khóa tỷ lệ Pi thấp hơn trong các lần chuyển sau của mình như lần chuyển Mainnet ban đầu, thì mức tăng khai thác khóa của bạn sẽ giảm tương ứng. Nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với cài đặt khóa toàn bộ tài khoản của mình, thay đổi sẽ có hiệu lực vào lần chuyển số dư tiếp theo của bạn sang Mainnet. Vui lòng tham khảo giao diện tính năng khóa trong ứng dụng để được giải thích chi tiết hơn về cách thức hoạt động và tính toán của việc khóa.

Khi chúng tôi khởi chạy phiên bản đầu tiên của Mainnet vào cuối tháng này, chúng tôi cũng sẽ phát hành các phần cập nhật của Whitepaper. Ở đó, bạn sẽ có thể thấy các công thức và cơ chế Mainnet chính xác và đầy đủ.

Giao diện tính năng khóa Pi

Giao diện tính năng khóa Pi Mainnet

Các bạn sẽ thấy như hình dưới:

Giao diện tính năng khóa Pi Mainnet

Số dư chưa xác minh

Số dư Pi chưa xác minh

Đây là phần thưởng mà bạn đã khai thác được nhờ vào nhóm bạn giới thiệu và vòng kết nối bảo mật của bạn. Số π được liệt kê là một giá trị gần đúng.
Khi Mainnet được khởi chạy, những phần thưởng này sẽ được tính toán chính xác và có thể chuyển sang Mainnet khi nhóm giới thiệu của bạn và các thành viên trong vòng kết nối bảo mật xác minh danh tính của họ.

Số dư có thể chuyển sang Mainnet

Như hình dưới các bạn thấy có 1138.0419338 Pi, là số Pi có thể được chuyển sang Mainnet trong thời gian tới.

Số dư Pi có thể chuyển sang Mainnet

Số Pi này là số dư Có thể chuyển sang Mainnet sau khi bạn vượt qua xác minh danh tính KYC. Số Pi được liệt kê là một giá trị gần đúng. Nếu bạn đã KYC, số Pi chính xác sẽ được chuyển tự động khi khởi chạy Mainnet dựa trên cài đặt khóa của bạn.
Cho đến khi ra mắt mainnet, số dư có thể chuyển được của bạn sẽ chỉ chứa π do bạn khai thác, không bao gồm tiền thưởng.

Phần thưởng π trong số dư Chưa xác minh của bạn sẽ dần có thể chuyển được khi nhóm giới thiệu của bạn và các thành viên trong vòng kết nối bảo mật vượt qua xác minh danh tính KYC.

 

Số dư ví của bạn

Hiện tại phần này chưa có dữ liệu, Core Team sẽ cập nhật khi chính thức khởi chạy Mainnet.

Số dư Pi trong ví của bạn

Sắp có!
Sau khi Mainnet được khởi chạy, số dư Có thể chuyển sang Mainnet sẽ được chuyển vào ví Mainnet của bạn.

Số dư Pi bị khóa

Số dư Pi bị khóa Sắp có!

Sau khi vượt qua xác minh danh tính KYC, bạn có thể tự nguyện khóa một phần số dư Có thể chuyển của mình vào Mainnet để kiếm quyền khai thác với tỷ lệ cao hơn. Tài khoản Pi của bạn sẽ có một cấu hình khóa có thể thay đổi bất cứ lúc nào bạn muốn và sẽ tự động áp dụng cho mỗi lần chuyển số dư của bạn vào Mainnet. Mọi cập nhật đối với cấu hình khóa của bạn sẽ có hiệu lực trong lần chuyển tiếp theo của bạn tới Mainnet. Bạn có thể thiết lập cấu hình khóa của mình ngay cả trước khi khởi chạy Mainnet.

Để cài đặt cấu hình khóa, bạn có thể nhấp vào nút CONFIGURE để cài đặt.

Số dư Pi bị khóa

Bạn sẽ nhìn thấy giao diện như hình dưới:

Cấu hình số dư Pi bị khóa

Các cài đặt này sẽ được lưu cho khởi chạy Mainnet.

Khóa một phần số dư Có thể chuyển của bạn vào Mainnet để tăng tốc độ khai thác của bạn. Cấu hình khóa có thể được thay đổi bất cứ lúc nào trước Mainnet và sẽ tự động áp dụng cho mỗi lần chuyển số dư Mainnet. Sau khi khởi chạy Mainnet, bạn vẫn có thể cập nhật các cài đặt này cho các lần khóa sau. Tìm hiểu thêm tại đây.

Cấu hình số dư Pi bị khóa

Kết quả tăng tỷ lệ khai thác:

+ 459,26%
[= 90% × 200% × log (356)]

Cho đến nay, bạn đã hoàn thành 356 phiên khai thác.
Các lần khóa trước của bạn sẽ ảnh hưởng đến phần thưởng khóa tổng thể của bạn. Tỷ lệ khai thác cơ bản sau Mainnet sẽ khác nhau dựa trên giới hạn nguồn cung hàng năm. Thiết kế và công thức khóa có thể thay đổi nhỏ. Chia sẻ phản hồi của bạn trong phần Pi Chat.

Hiện tại chỉ cho khóa đến tối đa 100%, nhưng 200% sẽ được khả dụng sau này. Sau khi khởi chạy Mainnet, bạn có thể khóa gấp đôi số dư mà bạn đã khai thác trước đó và chuyển vào Mainnet. Trợ cấp khóa bổ sung cho nhiều Pi hơn được khai thác riêng lẻ có thể đến từ các giao dịch ứng dụng Pi dựa trên tiện ích, tức là tạo ra Pi từ việc bán hàng hóa và dịch vụ.

Xem trước phần thưởng chưa được xác minh

Xem trước phần thưởng Pi chưa được xác minh

Số dư π chưa được xác minh của bạn có thể chuyển sang Mainnet khi những người trong danh sách dưới đây xác minh danh tính của họ. Xem lại ai chịu trách nhiệm về số dư Pi thưởng của bạn từ lần khai thác trước đây của bạn. Sau đó, bạn có thể mời họ tham gia KYC từ đây để tăng số dư có thể chuyển được của bạn.

Xem trước phần thưởng Pi chưa được xác minh

Bạn nên liên hệ với họ để xem họ đang khai thác hay đã Off trong thời gian dài, mời họ tiếp tục khai thác và tiến hành KYC khi đến lượt. Nếu bạn thêm những người không quen biết, không xác định thì rất khó về sau.

Danh sách này là gì?

Số dư π chưa được xác minh của bạn chỉ có thể chuyển được sang Mainnet khi những người trong Vòng kết nối bảo mật và Nhóm giới thiệu của bạn xác minh danh tính của họ. Danh sách này hiển thị các thành viên từ Vòng kết nối bảo mật và Nhóm giới thiệu của bạn chưa KYC. Danh sách này không đầy đủ và không hiển thị bất kỳ thành viên nào đã KYC nếu có.
Số Pi thưởng chính xác của mỗi thành viên sau khi họ vượt qua KYC sẽ được tính sau khi khởi chạy Mainnet.

Tổng kết

Trên đây là tất cả những thông tin cần thiết để bạn nắm được, trước khi qua Mainnet chúng ta cần làm gì và những định nghĩa cơ bản, bạn cần nghiên cứu kỹ nhé!


TOP SÀN GIAO DỊCH UY TÍN
Binance Đăng ký
Gate Đăng ký
MEXC Đăng ký
Houbi Đăng ký
Bybit Đăng ký