Làm thế nào để yêu cầu nhận G$ từ bạn bè của bạn, hãy đọc bài viết bên dưới và thao tác theo nhé!

Chú ý: Copy liên kết giới thiệu bên dưới dán vào:
  • Chrome, Netbox nếu bạn dùng Windows hoặc Android.
  • Safari nếu bạn dùng điện thoại Iphone.
  • Trong quá trình thao tác không được Back và Reload lại trang đăng ký.
  • Mất liên kết giới thiệu bạn sẽ không nhận được 50G$.

Bước 1: Nhấn vào RECEIVE

Bước 2: Chia sẻ QR CODE hoặc WALLET LINK

Nếu bạn muốn sử dụng mã QR, chỉ cần cho phép người gửi quét mã QR của bạn. Sau đó, người gửi có thể gửi ngay cho bạn G$. 

Hoặc nếu người gửi không ở bên cạnh bạn, bạn có thể chia sẻ liên kết ví của mình bằng cách chỉ cần nhấp vào RECEIVE VIA WALLET LINK

Bây giờ bạn có thể sao chép liên kết vào bộ nhớ tạm của mình

 

Chia sẻ liên kết bằng cách dán nó và sử dụng Whatsapp, Telegram, Messenger, Zalo…

Xem thêm:

Chú ý: Copy liên kết giới thiệu bên dưới dán vào:
  • Chrome, Netbox nếu bạn dùng Windows hoặc Android.
  • Safari nếu bạn dùng điện thoại Iphone.
  • Trong quá trình thao tác không được Back và Reload lại trang đăng ký.
  • Mất liên kết giới thiệu bạn sẽ không nhận được 50G$.