Làm thế nào để gửi G$ cho bạn bè của bạn thuận tiện nhất, hãy đọc bài viết bên dưới và thao tác theo nhé!

Xem thêm:

Chú ý: Copy liên kết giới thiệu bên dưới dán vào:
 • Chrome, Netbox nếu bạn dùng Windows hoặc Android.
 • Safari nếu bạn dùng điện thoại Iphone.
 • Trong quá trình thao tác không được Back và Reload lại trang đăng ký.
 • Mất liên kết giới thiệu bạn sẽ không nhận được 50G$.

Bước 1: Nhấp vào SEND

Bước 2: Chọn số tiền và nhấp NEXT

Bước 3: Chọn lý do và nội dung chuyển, nhấn NEXT

Chú ý: Copy liên kết giới thiệu bên dưới dán vào:
 • Chrome, Netbox nếu bạn dùng Windows hoặc Android.
 • Safari nếu bạn dùng điện thoại Iphone.
 • Trong quá trình thao tác không được Back và Reload lại trang đăng ký.
 • Mất liên kết giới thiệu bạn sẽ không nhận được 50G$.

Bước 4: Nhấn CONFIRM & SHARE LINK

 

Bước 5: Nhấn vào SHARE

Bước 6: Copy Link gửi cho bạn bè

Bạn của bạn nhấp vào Link đó, đăng nhập GoodDollar là Auto nhận được G$ từ bạn.

Kết quả là tài khoản gửi trừ G$, tài khoản nhận +G$

Chú ý: Copy liên kết giới thiệu bên dưới dán vào:
 • Chrome, Netbox nếu bạn dùng Windows hoặc Android.
 • Safari nếu bạn dùng điện thoại Iphone.
 • Trong quá trình thao tác không được Back và Reload lại trang đăng ký.
 • Mất liên kết giới thiệu bạn sẽ không nhận được 50G$.