Nếu bạn đã chắc chắn có tài khoản thì bạn mở ví GoodDollar lên.

Chú ý: Copy liên kết giới thiệu bên dưới dán vào:

  • Chrome, Netbox nếu bạn dùng Windows hoặc Android.
  • Safari nếu bạn dùng điện thoại Iphone.
  • Trong quá trình thao tác không được Back và Reload lại trang đăng ký.
  • Mất liên kết giới thiệu bạn sẽ không nhận được 50G$.

Sau đó chọn vào Already Have A Wallet? Log In>

Chọn phương thức bạn đã đăng ký gồm các tuỳ chọn Facebook, Google hoặc Passwordless.

Chú ý: Copy liên kết giới thiệu bên dưới dán vào:

  • Chrome, Netbox nếu bạn dùng Windows hoặc Android.
  • Safari nếu bạn dùng điện thoại Iphone.
  • Trong quá trình thao tác không được Back và Reload lại trang đăng ký.
  • Mất liên kết giới thiệu bạn sẽ không nhận được 50G$.

Ví dụ tôi đã đăng ký bằng Email Google, tôi nhấn vào Email tôi đã đăng ký.

Và chờ trong giây lát:

Và đăng nhập thành công!


Xem thêm:


Hãy cho chúng tôi một lượt hoặc chia sẻ bài viết với bạn bè của bạn, xin cám ơn!


Hãy cho chúng tôi một lượt hoặc chia sẻ bài viết với bạn bè của bạn, xin cám ơn!