Nếu bạn đã chắc chắn có tài khoản thì bạn mở ví GoodDollar lên.

Chú ý: Copy liên kết giới thiệu bên dưới dán vào:
  • Chrome, Netbox nếu bạn dùng Windows hoặc Android.
  • Safari nếu bạn dùng điện thoại Iphone.
  • Trong quá trình thao tác không được Back và Reload lại trang đăng ký.
  • Mất liên kết giới thiệu bạn sẽ không nhận được 50G$.

Sau đó chọn vào Already Have A Wallet? Log In>

Chọn phương thức bạn đã đăng ký gồm các tuỳ chọn Facebook, Google hoặc Passwordless.

Chú ý: Copy liên kết giới thiệu bên dưới dán vào:
  • Chrome, Netbox nếu bạn dùng Windows hoặc Android.
  • Safari nếu bạn dùng điện thoại Iphone.
  • Trong quá trình thao tác không được Back và Reload lại trang đăng ký.
  • Mất liên kết giới thiệu bạn sẽ không nhận được 50G$.

 

Ví dụ tôi đã đăng ký bằng Email Google, tôi nhấn vào Email tôi đã đăng ký.

Và chờ trong giây lát:

Và đăng nhập thành công!


Xem thêm: