Làm thế nào để gửi G$ cho bạn bè của bạn thuận tiện nhất bằng mã QR CODE, hãy đọc bài viết bên dưới và thao tác theo nhé!

Chú ý: Copy liên kết giới thiệu bên dưới dán vào:
  • Chrome, Netbox nếu bạn dùng Windows hoặc Android.
  • Safari nếu bạn dùng điện thoại Iphone.
  • Trong quá trình thao tác không được Back và Reload lại trang đăng ký.
  • Mất liên kết giới thiệu bạn sẽ không nhận được 50G$.

Bước 1: Bạn nhấp vào SENT

Bước 2: Nhấp vào Scan QR Code

Đặt Camera bao quanh mã QR Code của người nhận.

Mã QR này bạn có thể nói người nhận vào mục RECEIVE G$  để lấy nhé!

Bước 3: Điền số lượng G$ bạn cần gửi rồi nhấn NEXT

Chọn lý do gửi, ví dụ như Donate. Điền nội dung bên dưới, ví dụ: Hi, rồi nhấn NEXT

 

Bấm CONFIRM

Thông báo đã chuyển thành công!
Và đây là kết quả sau 5 giây, bên tài khoản người nhận đã nhận được G$.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Chú ý: Copy liên kết giới thiệu bên dưới dán vào:
  • Chrome, Netbox nếu bạn dùng Windows hoặc Android.
  • Safari nếu bạn dùng điện thoại Iphone.
  • Trong quá trình thao tác không được Back và Reload lại trang đăng ký.
  • Mất liên kết giới thiệu bạn sẽ không nhận được 50G$.