Trang Chủ Forex Mầm non Forex Các cách khác nhau để giao dịch ngoại hối

Các cách khác nhau để giao dịch ngoại hối

5279
0
Các cách khác nhau để giao dịch ngoại hối

Bởi vì ngoại hối quá tuyệt vời nên các nhà giao dịch đã nghĩ ra một số cách khác nhau để đầu tư hoặc đầu cơ vào tiền tệ. Trong số các công cụ tài chính, những công cụ phổ biến nhất là bán lẻ, giao ngay, hợp đồng tương lai, quyền chọn, quỹ giao dịch hoán đổi hoặc ETF, CFD và đặt cược chênh lệch tỷ giá.

Điều quan trọng là phải chỉ ra rằng chúng tôi đang đề cập đến các cách khác nhau mà các nhà giao dịch cá nhân có thể giao dịch Forex. Các công cụ tài chính khác như hoán đổi FX và chuyển tiếp không được bảo hiểm vì chúng phục vụ cho các nhà giao dịch tổ chức. Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về cách bạn có thể tham gia vào thế giới ngoại hối.

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là hợp đồng mua hoặc bán một tài sản nhất định ở một mức giá xác định vào một ngày trong tương lai. Đó là lý do tại sao chúng được gọi là hợp đồng tương lai. Tương lai tiền tệ là một hợp đồng nêu chi tiết giá mà một loại tiền tệ có thể được mua hoặc bán và ấn định một ngày cụ thể cho việc trao đổi.

Hợp đồng tương lai tiền tệ được tạo ra bởi Chicago Mercantile Exchange CME vào năm 1972. Vì các hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hóa và giao dịch trên một sàn giao dịch tập trung, nên thị trường rất minh bạch và được quản lý chặt chẽ. Điều này có nghĩa là thông tin về giá và giao dịch luôn có sẵn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về hợp đồng tương lai FX của CME tại đây.

Quyền chọn

Quyền chọn là một công cụ tài chính cung cấp cho người mua quyền hoặc quyền chọn, nhưng không phải nghĩa vụ, để mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá xác định vào ngày hết hạn của quyền chọn. Nếu một nhà giao dịch bán một quyền chọn, thì họ sẽ có nghĩa vụ mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá cụ thể vào ngày hết hạn.

Cũng giống như hợp đồng tương lai, quyền chọn cũng được giao dịch trên một sàn giao dịch, chẳng hạn như Chicago Mercantile Exchange CME, International Securities Exchange ISE hoặc Philadelphia Stock Exchange PHLX.

Tuy nhiên, nhược điểm trong giao dịch quyền chọn ngoại hối là giờ thị trường bị giới hạn đối với một số tùy chọn nhất định và tính thanh khoản gần như không tuyệt vời như thị trường kỳ hạn hoặc thị trường giao ngay.

Giao dịch ETF

ETF cung cấp khả năng tiếp xúc với một loại tiền tệ hoặc các sản phẩm khác của tiền tệ. ETF cho phép các cá nhân bình thường tiếp xúc với thị trường ngoại hối thông qua một quỹ được quản lý mà không phải chịu gánh nặng khi thực hiện các giao dịch riêng lẻ. ETF tiền tệ có thể được sử dụng để đầu cơ ngoại hối, đa dạng hóa danh mục đầu tư hoặc phòng ngừa rủi ro tiền tệ. Đây là danh sách các ETF tiền tệ được giao dịch phổ biến nhất.

ETF được tạo và quản lý bởi các tổ chức tài chính mua và giữ tiền tệ trong quỹ. Sau đó, họ chào bán cổ phiếu của quỹ cho công chúng trên một sàn giao dịch cho phép bạn mua và giao dịch những cổ phiếu này giống như cổ phiếu. Giống như quyền chọn, hạn chế trong giao dịch ETF tiền tệ là thị trường không mở cửa 24 giờ. Ngoài ra, ETF phải chịu hoa hồng giao dịch và các chi phí giao dịch khác.

Giao dịch giao ngay

Thị trường ngoại hối giao ngay còn được gọi là thị trường OTC.

Thị trường ngoại hối ngoại hối là một thị trường tài chính lớn, đang phát triển và có tính thanh khoản cao, hoạt động 24 giờ một ngày. Nó không phải là một thị trường theo nghĩa truyền thống vì không có địa điểm giao dịch trung tâm hoặc sàn giao dịch.

Trong thị trường OTC, khách hàng giao dịch trực tiếp với một đối tác. Không giống như hợp đồng tương lai tiền tệ, ETF và quyền chọn, được giao dịch thông qua thị trường tập trung , FX giao ngay là hợp đồng OTC.

Hầu hết giao dịch được thực hiện thông qua mạng giao dịch điện tử hoặc điện thoại.

Thị trường chính cho FX là thị trường Interdealer, nơi các đại lý FX giao dịch với nhau. Đại lý là một trung gian tài chính sẵn sàng mua hoặc bán tiền tệ bất kỳ lúc nào với khách hàng của mình.

Thị trường Interdealer còn được gọi là thị trường liên ngân hàng do sự thống trị của các ngân hàng với tư cách là các đại lý ngoại hối. Thị trường Interdealer chỉ có thể truy cập được đối với các tổ chức giao dịch với số lượng lớn và có giá trị ròng rất cao. Điều này bao gồm các ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí, các tập đoàn lớn và các tổ chức tài chính lớn khác quản lý các rủi ro liên quan đến sự biến động của tỷ giá tiền tệ.

Trong thị trường ngoại hối giao ngay, một nhà giao dịch tổ chức đang mua và bán một thỏa thuận hoặc hợp đồng để thực hiện hoặc giao nhận một loại tiền tệ. Giao dịch ngoại hối giao ngay là một thỏa thuận song phương giữa hai bên để trao đổi thực tế một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác.

Thỏa thuận này là một hợp đồng. Điều này có nghĩa là hợp đồng giao ngay này là một nghĩa vụ ràng buộc để mua hoặc bán một lượng ngoại tệ nhất định với giá là tỷ giá hối đoái giao ngay hoặc tỷ giá hối đoái hiện hành.

Ví dụ: Nếu bạn mua EUR/USD trên thị trường giao ngay, bạn đang giao dịch một hợp đồng quy định rằng bạn sẽ nhận được một lượng Euro cụ thể để đổi lấy Đô la Mỹ theo giá thỏa thuận hoặc tỷ giá hối đoái.

Điều quan trọng là phải chỉ ra rằng bạn KHÔNG giao dịch các loại tiền tệ cơ bản mà là một hợp đồng liên quan đến các loại tiền tệ cơ bản. Mặc dù nó được gọi là giao ngay, các giao dịch không được giải quyết chính xác tại chỗ. Trên thực tế, trong khi giao dịch ngoại hối giao ngay được thực hiện theo tỷ giá thị trường hiện tại, giao dịch thực tế không được giải quyết cho đến 2 ngày làm việc sau ngày giao dịch.

Điều này được gọi là T + 2 ~ Hôm nay cộng với 2 ngày làm việc.

Có nghĩa là việc giao hàng bạn mua hoặc bán phải được thực hiện trong vòng hai ngày làm việc và được gọi là ngày giá trị hoặc ngày giao hàng .

Ví dụ: Một tổ chức mua EUR/USD trên thị trường ngoại hối giao ngay.

Giao dịch mở và đóng cửa vào thứ 2 có ngày giá trị vào thứ 4. Điều này có nghĩa là nó sẽ nhận được Euro vào thứ 4.

Tuy nhiên, không phải tất cả các loại tiền đều thanh toán T + 2. Ví dụ: Ngày giá trị của USD/CAD, USD/TRY, USD/RUB và USD/PHP là T + 1, nghĩa là một ngày làm việc trong tương lai kể từ ngày giao dịch.

Giao dịch trên thị trường ngoại hối giao ngay thực tế KHÔNG phải là nơi mà các nhà giao dịch bán lẻ giao dịch.

Bán lẻ

Có một thị trường OTC thứ cấp cung cấp một cách cho các nhà giao dịch bán lẻ  tham gia vào thị trường ngoại hối. Quyền truy cập được cấp bởi cái gọi là nhà cung cấp giao dịch ngoại hối.

Các nhà cung cấp giao dịch ngoại hối thay mặt bạn giao dịch trên thị trường OTC chính. Họ tìm các mức giá tốt nhất hiện có và sau đó thêm đánh dấu trước khi hiển thị giá trên nền tảng giao dịch của họ.

 

Điều này tương tự như cách một cửa hàng bán lẻ mua hàng tồn kho từ thị trường bán buôn, thêm đánh dấu và hiển thị giá bán lẻ cho khách hàng của họ.

Các nhà cung cấp giao dịch ngoại hối còn được gọi là nhà môi giới ngoại hối. Về mặt kỹ thuật, họ không phải là nhà môi giới bởi vì một nhà môi giới được cho là chỉ hoạt động như một người trung gian giữa người mua và người bán. Nhưng đây không nhưu vậy, bởi vì một nhà cung cấp giao dịch ngoại hối đóng vai trò là đối tác của bạn. Điều này có nghĩa là nếu bạn là người mua, nó đóng vai trò là người bán. Và nếu bạn là người bán, nó đóng vai trò là người mua. Để giữ cho mọi thứ trở nên đơn giản, chúng tôi vẫn sẽ sử dụng thuật ngữ nhà môi giới ngoại hối vì đó là điều mà hầu hết mọi người đều quen thuộc nhưng điều quan trọng là phải biết sự khác biệt.

Mặc dù một hợp đồng ngoại hối giao ngay thường yêu cầu giao tiền trong vòng 2 ngày, nhưng thực tế, không ai nhận bất kỳ loại tiền nào trong giao dịch ngoại hối.

Hãy nhớ rằng, bạn  đang thực sự giao dịch một hợp đồng để phân phối đơn vị tiền tệ cơ bản, thay vì chính đơn vị tiền tệ đó. Nó không chỉ là một hợp đồng, nó là một hợp đồng đòn bẩy. Các nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ không thể nhận hoặc giao hàng”trên các hợp đồng ngoại hối giao ngay có đòn bẩy. Đòn bẩy cho phép bạn kiểm soát một lượng lớn tiền tệ với một số lượng rất nhỏ.

Các nhà môi giới ngoại hối bán lẻ cho phép bạn giao dịch bằng đòn bẩy, đó là lý do tại sao bạn có thể mở các vị trí có giá trị gấp 50 lần số tiền ký quỹ yêu cầu ban đầu. Ví dụ với 2.000 USD, bạn có thể mở một giao dịch EUR/USD trị giá 100.000 USD.

Hãy tưởng tượng nếu bạn mua EUR/USD ngắn hạn và phải giao một Euro trị giá 100.000 đô la. Bạn sẽ không thể thanh toán hợp đồng bằng tiền mặt vì bạn chỉ có 2.000 USD trong tài khoản của mình. Bạn sẽ không có đủ tiền để trang trải giao dịch.

Khi một giao dịch ngoại hối giao ngay không được thực hiện mà chỉ được chuyển về phía trước vô thời hạn cho đến khi giao dịch đóng lại, nó được gọi là giao dịch ngoại hối giao ngay hoặc hợp đồng FX giao ngay. Ở Mỹ, CFTC gọi nó là  giao dịch ngoại hối bán lẻ.

Các giao dịch ngoại hối bán lẻ được kết thúc bằng cách tham gia vào một giao dịch bình đẳng nhưng ngược lại với nhà môi giới ngoại hối của bạn.

Ví dụ: Nếu bạn mua Bảng Anh bằng Đô la Mỹ, bạn sẽ kết thúc giao dịch bằng cách bán Bảng Anh lấy Đô la Mỹ. Điều này cũng được gọi là  bù trừ hoặc thanh lý một giao dịch.

Nếu bạn còn mở một vị thế vào cuối ngày làm việc, vị thế đó sẽ tự động được chuyển sang ngày giá trị tiếp theo để tránh việc phân phối đơn vị tiền tệ.

Nhà môi giới ngoại hối bán lẻ của bạn sẽ tự động tiếp tục thực hiện hợp đồng giao ngay cho bạn vô thời hạn cho đến khi nó được đóng. Khi các vị trí được thay đổi, điều này dẫn đến việc nhà giao dịch sẽ trả hoặc kiếm được tiền lãi.

Các khoản phí này được gọi là phí hoán đổi hoặc phí chuyển nhượng. Nhà môi giới ngoại hối của bạn sẽ tính phí cho bạn và sẽ ghi nợ hoặc ghi có vào số dư tài khoản của bạn.

Giao dịch ngoại hối bán lẻ được coi là đầu cơ. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch đang cố gắng đầu cơ hoặc đặt cược vào và thu lợi từ sự chuyển động của tỷ giá hối đoái. Họ không muốn sở hữu vật chất đối với các loại tiền tệ họ mua hoặc chuyển giao các loại tiền tệ mà họ bán

Đặt cược chênh lệch

Cá cược chênh lệch là một sản phẩm phái sinh, có nghĩa là bạn không nắm quyền sở hữu tài sản cơ bản nhưng suy đoán về bất kỳ hướng nào bạn nghĩ rằng giá của nó sẽ tăng hoặc giảm. Giá của một cặp tiền tệ đang được sử dụng trong đặt cược chênh lệch được bắt nguồn từ giá của cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối giao ngay.

Lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn được quyết định bởi khoảng cách thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn trước khi bạn đóng vị thế của mình và số tiền bạn đặt cược cho mỗi điểm biến động giá.

Đặt cược chênh lệch trên ngoại hối được cung cấp bởi các nhà cung cấp cá cược chênh lệch.

Thật không may, nếu bạn sống ở Mỹ, cá cược Spread được coi là bất hợp pháp. Mặc dù được FSA ở Anh quản lý, Hoa Kỳ coi cá cược chênh lệch là cờ bạc trên Internet hiện đang bị cấm.

CFD 

Hợp đồng chênh lệch CFD là một công cụ tài chính phái sinh. Các sản phẩm phái sinh theo dõi giá thị trường của tài sản cơ bản để các nhà giao dịch có thể suy đoán xem giá sẽ tăng hay giảm. Giá của CFD được bắt nguồn từ giá của tài sản cơ bản.

CFD là một hợp đồng, thường là giữa nhà cung cấp CFD và nhà giao dịch, trong đó một bên đồng ý trả cho bên kia khoản chênh lệch về giá trị của một chứng khoán, giữa việc mở và đóng giao dịch.

Nói cách khác, CFD về cơ bản là đặt cược vào một tài sản cụ thể tăng hoặc giảm giá trị, với nhà cung cấp CFD và bạn đồng ý rằng bất kỳ ai thắng cược sẽ trả cho người kia khoản chênh lệch giữa giá của tài sản khi bạn tham gia giao dịch và giá khi bạn thoát khỏi giao dịch.

Một ngoại hối CFD là một thỏa thuận để trao đổi chênh lệch trong giá của một cặp tiền tệ từ khi bạn mở vị trí của bạn so với khi bạn đóng nó.

Giá CFD của một cặp tiền tệ được bắt nguồn từ giá của cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối giao ngay. Hoặc ít nhất là phải như vậy. Nếu không, nhà cung cấp CFD dựa trên giá của nó là gì?

Giao dịch CFD ngoại hối mang đến cho bạn cơ hội giao dịch một cặp tiền theo cả hai hướng. Bạn có thể thực hiện cả các vị trí Long và Short. Nếu giá di chuyển theo hướng bạn đã chọn, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận và nếu nó đi ngược lại với bạn, bạn sẽ lỗ.

Tại EU và Vương quốc Anh, các cơ quan quản lý quyết định rằng hợp đồng FX giao ngay khác với hợp đồng FX giao ngay truyền thống.

Lý do chính là với các hợp đồng FX giao ngay, không có ý định bao giờ thực hiện việc phân phối thực tế quyền sở hữu của một loại tiền tệ, mục đích của nó là chỉ đơn giản là suy đoán về biến động giá của loại tiền tệ cơ bản.

Mục tiêu của việc giao dịch hợp đồng ngoại hối giao ngay là đạt được khả năng tiếp xúc với các biến động giá liên quan đến cặp tiền tệ cơ bản mà không thực sự sở hữu nó.

Vì vậy, để làm rõ sự khác biệt này, hợp đồng FX giao ngay luân phiên được coi là CFD. Ở Hoa Kỳ, CFD là bất hợp pháp nên nó được gọi là giao dịch ngoại hối bán lẻ. Giao dịch CFD ngoại hối được cung cấp bởi các nhà cung cấp CFD.

Bên ngoài Hoa Kỳ, giao dịch ngoại hối bán lẻ thường được thực hiện với CFD hoặc cược chênh lệch.