Vào năm 2020, Blockchain đã được nhà nước TQ đưa vào danh mục cơ sở hạ tầng mới, và ít nhất 7 tỉnh đã đưa ra chính sách hỗ trợ Blockchain. Trong cùng năm đó, công nghệ Blockchain dần dần chuyển từ khái niệm sang mục đích và nhiều kịch bản ứng dụng hơn đã nở rộ. Các ứng dụng ngành khác nhau của Blockchain+ đã trở thành một dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành liên tục của Blockchain.
Tình trạng phát triển của Blockchain+ vào năm 2020

Vào năm 2020 , đại dịch Covid-19 quét qua thế giới và sự không chắc chắn của phát triển kinh tế thế giới tăng lên đáng kể. Chính phủ và các doanh nghiệp của các quốc gia đang khám phá việc sử dụng các công nghệ mới nổi để giảm chi phí vận hành kinh tế và xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế thực và tiếp tục tìm kiếm các điểm tăng trưởng mới để phát triển kinh tế.

Hiện tại, Blockchain và điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và các cơ sở hạ tầng công nghệ mới khác đổi mới chéo và ngày càng nhiều ngành dọc của nền kinh tế thực đang cho thấy mô hình phát triển Blockchain+ và một động lực tốt để bứt phá từ ảo sang thực.

Để tránh rơi từ thực thành ảo, ngoài việc tiếp tục đẩy lùi nạn đầu cơ, chúng ta cũng phải hướng dẫn tích hợp sâu công nghệ Blockchain với các kịch bản ứng dụng thực tế. Do đó, các kịch bản ứng dụng công nghiệp khác nhau của Blockchain+ đã trở thành một trong những xu hướng tất yếu trong sự phát triển của Blockchain.
Theo Sách trắng về Blockchain 2020 do Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc phát hành gần đây, tính đến tháng 10 năm 2020, hơn 262 công ty niêm yết đã tham gia vào lĩnh vực Blockchain, bao gồm bảo hiểm, bất động sản, cửa hàng bách hóa thương mại và bảo mật. 39 lĩnh vực bao gồm thiết bị, vật liệu đóng gói và hoạt động viễn thông. Trong danh sách nộp hồ sơ dịch vụ thông tin Blockchain của Văn phòng thông tin Internet Quốc gia, có 45 dự án Blockchain cho các công ty niêm yết.

Trong số đó, tài chính là kịch bản được khám phá nhiều nhất trong các kịch bản ứng dụng của công nghệ Blockchain, có các dự án cụ thể thuộc các lĩnh vực phụ của tài chính chuỗi cung ứng, tài trợ thương mại, thanh toán và quyết toán và quản lý vốn. Sách trắng cho thấy tính đến tháng 11 năm 2020, trong số các dịch vụ thông tin Blockchain được đăng ký trong nước, số lượng dự án trong lĩnh vực tài chính bao gồm cả tài chính chuỗi cung ứng đứng đầu, chiếm tới 36%.

Với việc tăng tốc triển khai các ứng dụng Blockchain, hoạt động kinh doanh Blockchain+ đã trở thành trọng tâm phát triển của các doanh nghiệp xương sống trên Internet tham gia vào ngành công nghiệp Blockchain. Ngoài các dịch vụ tài chính, Internet, truy xuất nguồn gốc, chuỗi cung ứng & hậu cần và tài sản kỹ thuật số cũng đang tích cực đã triển khai, các vấn đề của chính phủ và dịch vụ công, sở hữu trí tuệ, luật, y tế và các lĩnh vực khác.

Đồng thời, ngành công nghiệp đã dần hiểu rằng Blockchain là một thành phần cơ bản của các giao dịch đáng tin cậy, nhưng điều này không có nghĩa là Blockchain có thể bao phủ thế giới. Cần phải kết hợp Blockchain với các công nghệ khác như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, 5G và sử dụng hợp lực để tạo thành một giải pháp tích hợp để cùng giúp chuyển đổi kỹ thuật số.
Theo dữ liệu có liên quan, ứng dụng Blockchain hiện tại chủ yếu là trong lĩnh vực lưu trữ bằng chứng. Blockchain đã đi vào cách làm cho nó tốt hơn từ góc độ kỹ thuật, đáng tin cậy hơn, ổn định hơn, có thể mở rộng hơn và có thể chứa nhiều Node hơn. He Baohong, giám đốc Viện Điện toán đám mây và Dữ liệu lớn của Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc, tin rằng quá trình này sẽ tiếp tục trong một thời gian hoặc lâu hơn. Bước tiếp theo là cuộc cạnh tranh công nghệ Blockchain sẽ chuyển từ tối ưu hóa kỹ thuật và cải tiến sinh thái công nghệ và sinh thái kinh doanh.

Ngoài ra, người ta hiểu rằng ngành công nghiệp Blockchain đã được cải thiện trong một thời gian dài và nhận thức của ngành đã trở lại hợp lý. Theo hướng dẫn lập kế hoạch của chính phủ trung ương về sự phát triển của công nghệ Blockchain, Blockchain của đất nước tôi đã làm rõ các ý tưởng phát triển dựa trên chuỗi liên minh, tập trung vào việc phục vụ nền kinh tế thực và tối ưu hóa các dịch vụ công và hướng phát triển của ngành đã trở nên rõ ràng hơn. Ở giai đoạn này, phần lớn niềm tin của các học viên vào Blockchain tiếp tục được cải thiện và giá trị chiến lược lâu dài của Blockchain thường được công nhận.Triển vọng của Blockchain+ vào năm 2021 là gì?

Với sự cải thiện dần dần của chuỗi ngành công nghiệp Blockchain của đất nước tôi, hầu hết các công ty Blockchain không chỉ tập trung vào một khía cạnh, mà đang thể hiện một xu hướng phát triển phối hợp trong nhiều lĩnh vực. Theo thống kê, trong số 801 danh sách nộp hồ sơ dịch vụ thông tin Blockchain do Văn phòng Thông tin Internet Quốc gia công bố, Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải, Chiết Giang, Giang Tô và Sơn Đông là những tỉnh và thành phố có nhiều công ty nộp hồ sơ nhất.

Vai trò cốt lõi của Blockchain tương ứng với các đặc tính kỹ thuật chủ yếu được phản ánh trong ba khía cạnh là chứng nhận tiền gửi, cộng tác tự động và chuyển giao giá trị. Khi tiềm năng giá trị của nó liên tục được khai thác, các kịch bản ứng dụng đã dần chuyển từ bước đột phá của tài chính sang hiện thực kinh tế và các vấn đề của chính phủ. Mở rộng trong nhiều lĩnh vực bao gồm cả sinh kế của người dân.
Giá trị cốt lõi của Blockchain đối với nền kinh tế thực là thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả giữa các ngành công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn và nâng cao hiệu quả của tích hợp ngành tài chính. Trong giai đoạn đầu phát triển, mô hình ứng dụng của Blockchain chủ yếu dựa trên việc lưu ký các tài liệu và hợp đồng. Ở giai đoạn này, ứng dụng của ngành công nghiệp Blockchain đang dần hướng tới sự hợp tác tự động và kết nối giá trị như chia sẻ dữ liệu của chính phủ, điều phối chuỗi cung ứng và thương mại xuyên biên giới.

Năm 2020 là bước khởi động cho năm 2021. Vào năm 2021, việc sử dụng Blockchain, sổ cái phân tán và các công cụ hợp đồng thông minh sẽ tiếp tục phát triển như vào năm 2020. Và với sự phát triển không ngừng của công nghệ Blockchain, nền tảng của ngành công nghiệp Blockchain sẽ ngày càng tốt hơn, hệ sinh thái công nghiệp cũng sẽ phát triển nhanh chóng và sự phân bố của chuỗi ngành sẽ ngày càng trở nên rộng rãi.

Từ quan điểm của cấu trúc công nghiệp, ngành công nghiệp Blockchain chủ yếu được chia thành bốn phần: Công nghệ cơ bản, dịch vụ nền tảng, ứng dụng công nghiệp và dịch vụ ngoại vi.

Ba phần đầu tiên thể hiện mối quan hệ thượng nguồn và hạ nguồn tương đối rõ ràng. Phần công nghệ cơ bản cung cấp các sản phẩm và thành phần kỹ thuật cần thiết cho Blockchain. Phần dịch vụ nền tảng dựa trên công nghệ cơ bản để xây dựng một nền tảng Blockchain có thể chạy các ứng dụng ngành tương ứng. Phần ứng dụng trong ngành chủ yếu dựa trên các kịch bản thực tế của các ngành khác nhau, việc sử dụng công nghệ Blockchain để phát triển các ứng dụng trong ngành nhằm đạt được sự đổi mới của các mô hình hợp tác kinh doanh trong ngành.

Phần dịch vụ ngoại vi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho ngành, bao gồm tổ chức ngành, nghiên cứu thị trường, thiết lập tiêu chuẩn, đánh giá và chứng nhận hệ thống, phương tiện truyền thông trong ngành.. để tạo động lực cho sự phát triển của hệ sinh thái công nghiệp.
Trong số đó, liên quan đến ứng dụng công nghiệp của Blockchain: Blockchain là kết quả của sự đổi mới và phát triển của công nghệ thông tin, đồng thời nó cũng là sự thúc đẩy chính của việc tái thiết quy trình kinh doanh và đổi mới mô hình tương tác công nghiệp trong các ngành khác nhau.

Blockchain đã dần dần mở rộng từ tài chính kỹ thuật số ban đầu sang tài chính chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và các lĩnh vực khác. Giờ đây, nó đã được khám phá và ứng dụng trong các công việc của chính phủ, dân sinh, quản lý công nghiệp và các ngành khác. Các kịch bản ứng dụng của nó ngày càng phong phú, cho thấy hội nhập sâu rộng với các ngành khác.

Hiện tại, các doanh nghiệp trong nước đang tập trung vào việc phục vụ nền kinh tế thực và cải thiện các vấn đề của chính phủ và phát triển ứng dụng liên quan đến dân sinh. Trong số đó, tài chính chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã chiếm một nửa trong số các ứng dụng khác, chẳng hạn như các vấn đề của chính phủ và dân sinh, đã trở thành lĩnh vực then chốt của các nhà sản xuất trong tương lai và sẽ bùng nổ.

Sau khi đầu tư vào Blockchain hạ nhiệt vào năm 2020, ngành công nghiệp Blockchain có thể bắt đầu dần trở nên hợp lý hơn vào năm 2021. Tuy nhiên, một chuỗi công nghiệp tương đối hoàn chỉnh và những người tham gia thị trường đang hoạt động cung cấp nền tảng tốt cho sự phát triển của ngành công nghiệp Blockchain. Ngành công nghiệp Blockchain cũng sẽ cho thấy một xu hướng phát triển tích cực về hỗ trợ chính sách, xây dựng sinh thái, dịch vụ nền tảng, ứng dụng hạ cánh, tích hợp và đổi mới.

Nguồn: Zhuling Technology


KIẾM TIỀN MIỄN PHÍ HÀNG NGÀY TRÊN INTERNET

THAM GIA NHÓM KIẾM TIỀN TƯƠI


 NẾU BẠN CHƯA THAM GIA PI NETWORK, HÃY THAM GIA NGAY NHÉ!

Hãy cho chúng tôi một lượt thích hoặc chia sẻ nó với bạn bè của bạn, điều này góp phần cho sự nổi tiếng của Pi, tăng thành viên, tăng giá trị nội tại của Pi. Đăng ký các kênh mạng xã  hội của chúng tôi Facebook  Twitter  Telegram  Youtube  để cập nhật tin tức mới nhất

avatar
  Nhận thông tin qua email  
Nhận thông báo cho