Đại lý vé máy bay giá rẻ nhất cả nước Nương Huỳnh
Nhận phần thưởng sàn Bybit

Trong bộ phim tài liệu 7 năm cuộc đời, có tựa đề tiếng Anh The Up Series, được sản xuất bởi Đài truyền hình Granada, kể về cuộc sống của 14 đứa trẻ ở Anh thuộc nhiều tầng lớp khác nhau kể từ năm 1964, lúc chúng 7 tuổi. Bộ phim này có 9 tập, 1 tập kéo dài trong 7 năm, tổng cộng mất 56 năm hoàn thành. Có một và duy nhất một đứa trẻ từ dưới lên đạt hạng nhờ học tập chăm chỉ kéo dài.

Người giàu thì ngày càng giàu lên, còn người nghèo thì lại cứ nghèo đi – Đó được gọi là Hiệu ứng Matthew.

Điều cản trở sự di chuyển của giai cấp là sự củng cố giai cấp và hiệu ứng Matthew còn gọi là hiệu ứng giàu càng giàu. Chúng ta nên cảm nhận rõ ràng từ thực tế cuộc sống rằng những người đã làm việc chăm chỉ trong kinh doanh trong những năm qua không thể kiếm được nhiều như những người mua nhà đất trong những ngày đầu. Cho dù người dân ở các thành phố lớn có giỏi đến đâu, thì chỉ một số ít những người có mức tăng thu nhập có thể cao hơn giá tăng của nhà đất.

Tại sao lại có lý do như vậy? 

Nói một cách đơn giản, trên thực tế tỷ suất sinh lợi của tài sản nhanh hơn sức lao động, người nắm giữ của cải xã hội có thể kiếm tiền trở lại với chi phí bằng 0. Những người bình thường không kiểm soát của cải xã hội, sau khi trừ đi mọi chi phí cần thiết cho cuộc sống thì của cải hầu như không tăng.

Và đâu là lý do cho sự hợp nhất lớp này và có hiệu ứng Matthew? Trên thực tế, những người lập và thực thi các quy tắc xã hội ngay từ đầu cũng đã trở thành những người làm chủ một số lượng lớn các nguồn lực xã hội.

Ba danh tính: Nhà hoạch định quy tắc, người thực thi quy tắcngười làm chủ nguồn lực bắt đầu thuộc về một nhóm người. Khi có sự chồng chéo, sự gia tăng của cải trong xã hội này sẽ đổ vào tay nhóm người này theo nhiều quy tắc rõ ràng hoặc ngầm hiểu khác nhau, còn những nhóm còn lại thực sự đóng góp công sức, thời gian và các chi phí thực tế khác thì không được hưởng nhiều của cải.

Vậy bạn đã tìm hiểu chưa? 

Khi người kiểm soát tài nguyên có thể độc quyền thu nhập của cải của hệ thống này theo các quy tắc và không tốn kém, những người đến sau sẽ mất tinh thần chiến đấu. Bởi vì khi người đến sau phát hiện mình đã chi tiêu cao như vậy, thu về không bằng người nằm ngủ kiếm tiền, họ đương nhiên sẽ không làm những việc lợi nhuận thấp này nữa, tránh né hoặc lật đổ hệ thống.

Do đó, để có một hệ thống tài chính lành mạnh thì chủ nguồn lực, người tạo quy tắcngười thực thi quy tắc không thể trùng lặp và cần được hạn chế lẫn nhau.

Trong hệ thống tài chính của Blockchain, những người khai thác tiền mã hóa POW cam kết của cải trong thế giới thực như điện, chi phí máy móc, lao động, nghiên cứu và phát triển công nghệ… để cạnh tranh để giành quyền ghi sổ kế toán, các thợ đào phải bán hầu hết số Coin để đảm bảo cân bằng tài chính. Do đó, khai thác sinh thái tiền mã hóa POW càng phát triển lâu, thợ mỏ càng khó trở thành người nắm giữ lớn, điều này đảm bảo tách biệt danh tính của người thực thi quy tắc: Người khai thácngười nắm giữ tài nguyên: Người sở hữu tiền tệ lớn.

Tuy nhiên, các loại tiền POS: Bằng chứng về vốn chủ sở hữuDPOS: Bằng chứng được ủy quyền về vốn chủ sở hữu, theo nghĩa phổ biến có nghĩa là ai nắm giữ nhiều tiền hơn sẽ đào được nhiều tiền hơn, các thợ đào cam kết tài sản thế giới ảo và nắm giữ để đổi lấy sức mạnh của sổ sách kế toán, danh tính của nhà độc quyền tài nguyên: Người nắm giữ tiền tệ lớnngười thực thi quy tắc: Người khai thác hoàn toàn trùng lặp, điều này sẽ dẫn đến việc các nhà độc quyền tài nguyên có thể độc quyền hệ thống tài chính này với chi phí gần như bằng không. Sự giàu có ngày càng tăng ở Trung Quốc, bởi vì họ chỉ cần đặt cọc các Token của riêng mình để đảm bảo số lượng Token tăng lên không giới hạn với chi phí bằng không. Pos và DPOS là đơn vị tiền tệ của cơ chế đồng thuận này. Chi phí của người khai thác chỉ là chi phí vận hành một máy chủ, không giống như POW yêu cầu chi phí cạnh tranh liên tục để có thể khai thác.

 

Tiền POWPOS, DPOS, một lợi thế đáng kể là nó có thể tách biệt ba danh tính của nhà hoạch định quy tắc, người thực thi quy tắcngười nắm giữ tài nguyên, từ đó cho phép những người đến sau được hưởng sự giàu có tăng lên như cổ tức.

Điều này có liên quan gì đến Pi của chúng ta?

Pi được phân phối thông qua các cơ chế khai thác và giao thức đồng thuận Stellar là một giải pháp tốt để tách biệt ba danh tính là nhà tạo lập quy tắc: Nhóm phát triển, người thực thi quy tắc: Node mạngchủ tài nguyên: Chủ sở hữu lượng lớn tiền tệ.

Hầu hết Pi phân phối cho người dùng theo cách tương đối phi tập trung thông qua việc phân phối miễn phí. Trong mạng Pi, ngoại trừ nhóm phát triển: Một nhóm người, số tiền do ta khai thác được phân phối theo công việc. Ai mang lại nhiều người dùng thực hơn cho mạng, ai đào được nhiều tiền hơn, là quá trình khai thác hoàn toàn cạnh tranh và có lợi cho sự phát triển của mạng và đây chỉ là giai đoạn đầu tiên của phương pháp khai thác Pi.

Giai đoạn thứ hai của quá trình khai thác là chạy các Node để tham gia vào quá trình hạch toán mạng.

Pi sử dụng giao thức đồng thuận Stellar

Bất kỳ ai trong mạng đều có thể chạy phần mềm Node. Bất kể bạn có nhiều hay ít tiền, bạn đều có thể tham gia vào quyền hạch toán mạng, để khai thác Pi, không phải ai sở hữu nó sẽ thác nhiều tiền hơn.

Để làm một ví dụ đơn giản, tôi nắm giữ 1 triệu Pi, bạn chỉ có 10.000 Pi, anh ấy chỉ có 100 Pi, và bên dự án giữ 1 tỷ Pi. Bốn người, tôi, bạn, anh ấy và nhóm dự án chạy các Node Pi cùng một lúc để tham gia vào mạng lưới. Sổ sách kế toán, cùng một thiết bị và môi trường mạng, số Pi được khai thác thông qua sổ sách kế toán mạng tức là khai thác không khác nhau nhiều và điều đó không phải do số Pi của tôi gấp 100 lần tiền của bạn và thu nhập từ khai thác của tôi gấp của bạn 100 lần và càng không phải số Pi của bên dự án gấp 100.000 của bạn thì đơn vị tiền tệ của Core Team được khai thác gấp 100.000 lần bạn. Mặc dù bên dự án được coi là người nắm giữ đơn vị tiền tệ lớn, không ai trong số họ có quyền độc quyền tài nguyên.

Từ những thiết kế này, có thể thấy rằng trong mạng Pi, ba đặc điểm nhận dạng nhà tạo lập quy tắc: Nhóm phát triển, người thực thi quy tắc: Node mạngngười nắm giữ tài nguyên: Người nắm giữ Pi, là riêng biệt, không trùng lặp, không quan hệ chồng chéo, mang lại cho người bình thường nhiều cơ hội và quyền hơn.

Các nhà phát triển của Pi hiểu điều này và muốn mang đến cho những người bình thường nhiều cơ hội hơn, không phải gây quỹ từ người dùng và phát hành Pi miễn phí. Họ đã chọn giao thức đồng thuận Stellar từ hàng chục cơ chế đồng thuận, không chỉ vì điều này. Sự phát triển của mạng Pi và mở rộng nhiều ứng dụng hơn nằm ở việc thiết lập một hệ thống Blockchain lành mạnh để danh tính của chủ tài nguyên, người tạo lập quy tắcngười thực thi quy tắc không thể chồng chéo và hạn chế lẫn nhau.