Netbox liệt kêt lên Hotbit
  Note: Đây là một dự án TradeVN có hướng dẫn kiếm NBX miễn phí từ việc sử dụng trình duyệt Netbox, rất lấy làm tiếc khi dự án tạm dừng. Đọc thêm tại…. 

Hôm nay cả Netbox Global và HotBit đều đăng tin về việc NBX được liệt kê trên sàn Hot Bit.

Mua bán NBX tại sàn Crex24

Hiện tại Netbox Global đã đạt hơn 60 nghìn lượt tải về và cài đặt trình duyệt Netbox, nếu bạn nào chưa tham gia chương trình kiếm tiền miễn phí từ trình duyệt Netbox thì mời các bạn xem lại bài viết này nhé.