Đại lý vé máy bay giá rẻ nhất cả nước Nương Huỳnh
Nhận phần thưởng sàn Bybit
Node Pi 0.3.4

Ngày 28/8 bản nâng cấp Pi Node lên phiên bản 0.3.4, bạn mở phần mềm Pi Node lên, nếu hệ thống chưa tự động nâng cấp lên phiên bản mới nhất thì bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất tại đây, như được hiển thị bên dưới:

Pi Node 0.3.4

Trong thử nghiệm phiên bản 0.3.4 mới nhất, WSL2 đã được sử dụng, phổ biến và đơn giản:

TẢI DOCKER DESKTOP BẢN MỚI NHẤT

WSL2 dựa trên nhân Linux có sẵn của Hyper-V, nhân này nhận ra tác dụng của máy ảo, nhờ đó Docker có thể chạy tốt hơn, thuận tiện cho việc phát triển và thử nghiệm. Vậy làm thế nào để người dùng Win 10 có thể tham gia thử nghiệm tốt hơn?

Hướng dẫn như sau

Trước tiên, hãy kiểm tra phiên bản Windows của bạn bằng cách nhấn phím Logo Windows + R , sau đó nhập vào “winver” và chọn “OK“. Nếu phiên bản Win thấp hơn 2004, bạn có thể tải xuống công cụ Windows chính thức để nâng cấp Windows của bạn lên. Chú ý lưu các tập tin dữ liệu cá nhân trong quá trình cài đặt.

Xem Version Windows bằng Run

Bấm OK, sau đó bạn sẽ thấy phiên bản Win bạn đang chạy.

Phiên bản Win bạn đang chạy

Quá trình trên có thể mất khoảng 30 phút để hoàn tất cập nhật. Trước khi cài đặt WSL 2, bạn phải bật tính năng “VirtualMachinePlatform”.

Đầu tiên hãy mở địa chỉ sau để tham khảo

Cài đặt Hệ thống con của Windows cho Linux

Các bước thực hiện cụ thể

Mở PowerShell với tư cách Admin và chạy:

Mở Power Shell với quyền Admin
Mở Power Shell với quyền Admin

Chạy dòng lệnh này bằng cách Copy – Paste:
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart

Chạy dòng lệnh trên
Chạy dòng lệnh trên

Như hình dưới là thành công:

Cập nhật lên WSL 2

Để cập nhật lên WSL 2, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Đang chạy Windows 10, được cập nhật lên phiên bản 1903 trở lên, bản 18362 trở lên cho hệ thống x64.
  • Chạy Windows 10, được cập nhật lên phiên bản 2004 trở lên, bản 19041, dành cho hệ thống ARM64.
  • Xin lưu ý rằng nếu bạn đang sử dụng Windows 10 phiên bản 1903 hoặc 1909, bạn sẽ cần đảm bảo rằng bạn có cổng nền thích hợp, bạn có thể tìm thấy hướng dẫn tại đây.
  • Kiểm tra phiên bản Windows của bạn bằng cách chọn phím Logo Windows + R , gõ winver , chọn OK . Hoặc nhập verlệnh trong Windows Command Prompt. Vui lòng cập nhật lên phiên bản Windows mới nhất nếu bản của bạn thấp hơn 18361. Tải xuống Windows Update Assistant .

Bật thành phần tùy chọn ‘VirtualMachinePlatform’

Trước khi cài đặt WSL 2, bạn phải bật tính năng tùy chọn “VirtualMachinePlatform”. Mở PowerShell với quyền Admin và chạy lệnh:

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

Khởi động lại máy của bạn để hoàn tất cài đặt WSL và cập nhật lên WSL2.

Đặt WSL 2 làm phiên bản mặc định của bạn

Mở PowerShell với quyền Admin và chạy lệnh này để đặt WSL 2 làm phiên bản mặc định khi cài đặt bản Linux mới:

wsl --set-default-version 2

Bạn có thể thấy thông báo này sau khi chạy lệnh: WSL 2 requires an update to its kernel component. For information please visit https://aka.ms/wsl2kernel. Vui lòng theo liên kết ( https://aka.ms/wsl2kernel ) và tải về, cài đặt tập tin MSI từ trang đó  để cài đặt nhân Linux trên máy của bạn để sử dụng WSL2. Sau khi bạn đã cài đặt thành công, hãy chạy lại lệnh và nó sẽ hoàn tất thành công mà không hiển thị thông báo này.

Cập nhật nhân Linux WSL 2

 

 Ghi chú: Quá trình cập nhật từ WSL 1 lên WSL 2 có thể mất vài phút để hoàn thành tùy thuộc vào máy tính của bạn. Nếu bạn đang chạy bản cài đặt WSL 1 cũ hơn từ bản cập nhật kỷ niệm Windows 10 hoặc bản cập nhật dành cho người sáng tạo, bạn có thể gặp phải lỗi. Làm theo các hướng dẫn sau để gỡ cài đặt và xóa mọi bản cũ .

Nếu wsl --set-default-versionkết quả là một lệnh không hợp lệ, hãy nhập wsl --help. Nếu --set-default-versionkhông được liệt kê, điều đó có nghĩa là hệ điều hành của bạn không hỗ trợ nó và bạn cần cập nhật lên phiên bản 1903, Build 18362 hoặc cao hơn.

Nếu gói cập nhật nhân Linux WSL2 nhắc nhở không có quyền hoặc lỗi khi cài đặt gói cập nhật nhân Linux WSL2, hãy mở Control Panel - Program and Futures - Turn Windows features on or off và kiểm tra hệ thống con Windows phù hợp với Linux.

Mở mục Windows Subsystem for Linux
Mở mục Windows Subsystem for Linux

Sau đó cài đặt lại gói cập nhật wsl_update_x64 đã tải về. Thao tác các nước ở trên, sẽ mất khoảng 5 phút để hoàn thành.

Mở Docker và bật WSL 2 như hình dưới:

Bật WSL 2 từ Docker
Bật WSL 2 từ Docker

Tiếp tục chạy dòng lệnh sau trong Power Shell dưới quyền Admin:
wsl --list --verbose

Power Shell chạy 2 dòng, 2 dòng Runing là OK
Power Shell chạy 2 dòng, 2 dòng Runing là OK

Mở Docker theo cách bình thường và làm theo lời nhắc của hệ thống

Bấm vào Enable WSL 2 nhé!

Node Node chưa được mời thử nghiệm Testnet
Node Node chưa được mời thử nghiệm Testnet

Môi trường cài đặt và thử nghiệm ở trên hiện là môi trường thử nghiệm phổ quát cho những người thử nghiệm toàn cầu và kết quả cuối cùng như sau:

Khi bạn được mời tham gia Test Node

Pi Node Testnet đang chạy thành công
Node Node đã được mời thử nghiệm Testnet

Khi bạn mở Pi Node, Consensus container enabled: Yes, sau đó xin chúc mừng, hãy định cấu hình OK và bắt đầu thử nghiệm.

Bạn phải được yêu cầu KYC, vượt qua KYC, được mời thử nghiệm Pi Node Testnet thì nó mới hiện Yes ở Consensus container enable và Running Consensus container  nhé! Hãy kiên nhẫn chờ đợi triển khai từ Core Team.

Bắt đầu chạy thử nghiệm Node Testnet

Quá trình chạy Pi Node Testnet đã đồng bộ tới khối 1095227.

Đang chạy Node và đồng bộ khối Testnet

Chúc các bạn thành công!

Một số dòng lệnh cơ bản để kiểm tra Node Testnet

docker exec -it pi-consensus bash -c "stellar-core http-command info"
docker exec -it pi-consensus bash -c "stellar-core http-command info | grep state"
docker exec -it pi-consensus stellar-core http-command quorum
docker exec -it pi-consensus stellar-core http-command scp

  • Hiển thị tất cả các vùng chứa

docker ps -a

  • Tìm nhật ký của vùng chứa đồng thuận Pi

docker logs pi-consensus

  • Đếm các kết nối của Node bạn với các Node trên mạng

docker exec -it pi-consensus bash -c "stellar-core http-command info | grep authenticated_count"

  • Kiểm tra kết nối của Node bạn với các Node có IP nào trên mạng

docker exec -it pi-consensus stellar-core http-command peers

netstat -n -o