Hướng dẫn Staking Netbox Coin
  Note: Đây là một dự án TradeVN có hướng dẫn kiếm NBX miễn phí từ việc sử dụng trình duyệt Netbox, rất lấy làm tiếc khi dự án tạm dừng. Đọc thêm tại…. 

 

Việc sử dụng trình duyệt Netbox.Browser liên tục, bạn sẽ được tặng Coin NBX hằng ngày và liên tục. Nó thể hiện bằng những lệnh chuyển trong ví Netbox.Wallet.

Mua bán NBX tại sàn Crex24

Tiếp theo, qua Tab TRANSACTIONS để xem các lệnh chuyển Coin NBX.

Các bạn sẽ thấy những dòng lệnh có chữ ACTIVITY là những lệnh tặng Coin cho việc sử dụng trình duyệt Netbox.

Mua bán NBX tại sàn Crex24

Tổng số dư ví sẽ được thể hiện ở: Current balance

Các bạn chuyển qua Tab STAKING để tiến hành Staking Coin NBX.

Các bạn sẽ thấy 2 phần: STAKEUNSTAKE đồng nghĩa với việc Staking và lấy NBX về không Staking nữa.

 

Mua bán NBX tại sàn Crex24

Ví dụ ở đây tôi Staking 4.73586047 NBX, điền 4.73586047 vào ô Anount, điền Password ví vào ô Payment password rồi bấm vào SEND.

Số lượng Coin NBX này sẽ chuyển lên phần 

Chờ khoảng 30 xác nhận mạng, số NBX sẽ được Staking thành công, sẽ được cộng vào phần Staking balance

Nếu bạn không muốn Staking nữa thì chuyển qua UNSTAKE và thao tác nhé! Khoảng 1 ngày sau, bạn vào phần TRANSACTIONS bạn sẽ thấy trả lãi Staking NBX nhé!

Tải trình duyệt tại đây     

Lãi đó lấy Staking tiếp, cứ liên tục liên tục như thế, không bao lâu sau, bạn sẽ nâng được số lượng NBX mình nắm giữ lên rất nhiều, bạn muốn biết vì sao thì hãy đọc bài viết:

Lãi suất kép điều kỳ diệu trong thế giới đầu tư tài chính

Các bài viết cần xem: 


Hãy tặng chúng tôi một lượt hoặc chia sẻ + bình luận nhé!


Hãy tặng chúng tôi một lượt hoặc chia sẻ + bình luận nhé!