Ngày hôm qua Core Team đã chính thức phát hành bản Pi Node Beta tại node.minepi.com để tất cả mọi người có thể tải về.

Sau khi tải về, click chuột phải chọn Run as administrator

Tiếp theo chờ cài đặt xong.

Mở ứng dụng Pi Network vừa cài lên và bấm vào Login

Ứng dụng sẽ hiện ra một mã CODE.

Mở ứng dụng Pi trên điện thoại vào Menu – Node

 

Điền mã CODE đã hiện trên ứng dụng máy tính vào đây và bấm Confirm.

Sau khi báo Your Code Was Submitted, hãy bấm Go Back

Ngay lúc đó ứng dụng trên máy tính sẽ được đồng bộ thành công.

Tiếp tục bấm nào Node – Apply, để hoàn thành khảo sát

Quay lại màn hình trang chủ là Xong. Chúc các bạn thành công!