Tham gia giao dịch nhận phần thưởng bằng NBX
Tham gia giao dịch nhận phần thưởng bằng NBX
  Note: Đây là một dự án TradeVN có hướng dẫn kiếm NBX miễn phí từ việc sử dụng trình duyệt Netbox, rất lấy làm tiếc khi dự án tạm dừng. Đọc thêm tại…. 

Nhân sự kiện chào mừng NBX được liệt kê trên Hotbit,  Netbox.Global và Cryptocurrency Exchange Hotbit.io mở cuộc thi Giao dịch.

Đăng ký sàn Hotbit

  • Thời gian thi đấu: 16:00 ngày 23 tháng 6ngày 30 tháng 6 năm 2020 (UTC + 8)
  • Đối tượng tham gia: Khách hàng của Hotbit.io.
  • Quy tắc tham gia: Trong sự kiện, Hotbit sẽ xếp hạng tất cả người dùng theo khối lượng giao dịch NBX (khối lượng mua + bán) của họ, tất cả người dùng tham gia giao dịch NBX có thể chia sẻ 100.000 NBX làm phần thưởng.
  • Chi tiết về Phần thưởng: Người dùng được xếp hạng №1 – №10 trên bảng xếp hạng sẽ chia sẻ 50.000 NBX theo khối lượng giao dịch của riêng họ. Người dùng được xếp hạng №11 trở xuống trên biểu đồ xếp hạng sẽ chia sẻ 50.000 NBX với nhau dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch của chính họ so với tổng khối lượng giao dịch được tích lũy bởi tất cả người dùng được xếp hạng №11 trở xuống.

Lưu ý: Trong sự kiện, chỉ những người dùng tích lũy không dưới 1.000 NBX trong khối lượng giao dịch của họ (khối lượng mua + bán) mới đủ điều kiện tham gia sự kiện.

Giải thưởng xếp hạng

  • №1: 13.000 NBX
  • №2: 10.000 NBX
  • №3: 7.000 NBX
  • №4 – №6: 4.000 NBX
  • №7 – №10: 2.000 NBX
  • Người dùng đủ điều kiện khác: tổng phần thường 50.000 NBX

Số liệu thống kê và chi tiết của bạn: https://www.hotbit.io/activity/nbx/rank

 

Giới thiệu dự án Netbox

Netbox Browser là trình duyệt Blockchain đầu tiên! Mỗi trình duyệt là một Node đầy đủ và nhận phần thưởng cho Activity và PoS. Dự án đã được đưa ra với sản phẩm đã sẵn sàng để sử dụng, không có ICO, IEO.

Hướng dẫn chi tiết cách tham gia nhận phần thưởng hàng ngày từ Netbox, bạn xem tại đây.

Mua bán NBX tại sàn Crex24