Sáng hôm nay các bạn mở Pi App lên, vào Earning Team sẽ thấy thêm 1 số chức năng như: Display everyone, Only active, Hide Reported.

Một số chức năng cụ thể như hình bên dưới

  • Display everyone: Hiển thị tất cả.
  • Only active: Chỉ hiện thị những người đang Active Pi
  • Hide Reported: Ẩn những người mà bạn đã báo cáo là tài khoản giả, tài khoản Bot.

Các bạn có thể đọc lại bài viết: Chức năng Report tài khoản giả trong nhóm kiếm tiền của bạn! để hiểu hơn về chức năng báo cáo hoặc hoàn tác báo cáo tài khoản giả, tài khoản Bot trong Earnign Team.

 

BÁO CÁO VÀ HOÀN TÁC BÁO CÁO TÀI KHOẢN GIẢ

Một số công việc hi vọng Core Team sẽ triển khai trong thời gian tới

  • Khắc phục và phát triển một số chức năng của KYC.
  • Khắc phục lỗi vòng tròn bảo mật.
  • Cho phép các tài khoản đăng ký bằng Facebook thêm số điện thoại.