Tổng kết mô hình nến Nhật

Nếu bạn đã đi đến đây có nghĩa là bạn đã học xong Lớp 1 và những bài học trước ở Lớp 2. Vậy bạn hãy ngừng lại một chút, dưới đây là bảng tổng kết các mô hình nến Nhật: Nến đơn, nến kép, 3 nến.
Bảng tổng kết này giúp các bạn dễ dàng xác định được mô hình nến bất cứ khi nào bạn giao dịch. Hãy đánh dấu lại trang này, đừng ngại ngùng. 😘

 
SỐ NẾN TÊN MÔ HÌNH BULL OR BEAR MINH HỌA
NẾN ĐƠN Spinning Top Trung tính Mô hình nến: Spinning Tops
Doji Trung tính Mô hình nến: Dojis
White Marubozu Bullish Mô hình nến: White Marubozu
Black Marubozu Bearish Mô hình nến: Black Marubozu
Hammer Bullish Mô hình nến: Hammer
Hanging Man Bearish Mô hình nến: Hanging Man
Inverted Hammer Bullish Mô hình nến: Inverted Hammer
Shooting Star Bearish Mô hình nến: Shooting Star
NẾN KÉP Bullish Engulfing Bullish Mô hình nến kép: Bullish Engulfing
Bearish Engulfing Bearish Mô hình nến kép: Bearish Engulfing
Tweezer Tops Bearish Mô hình nến kép: Tweezer Tops
Tweezer Bottoms Bullish Mô hình nến kép: Tweezer Bottoms
Mây đen che phủ Bearish Mô hình nến kép: Mây đen che phủ
Harami tăng giá Bullish Mô hình nến kép: Harami tăng giá
Harami giảm giá Bearish Mô hình nến kép: Harami giảm giá
Nến xuyên Bullish Mô hình nến kép: Nến xuyên
3 NẾN Morning Star Bullish Mô hình 3 nến: Morning Star
Evening Star Bearish Mô hình 3 nến: Evening Star
Three White Soldiers Bullish Mô hình 3 nến: Three White Soldiers
Three Black Crows Bearish Mô hình 3 nến: Three Black Crows
Three Inside Up Bullish Mô hình 3 nến: Three Inside Up
Three Inside Down Bearish Mô hình 3 nến: Three Inside Down
3 nến tăng Bullish Mô hình 3 nến: Three Inside Down
3 nến giảm Bearish Mô hình 3 nến: Three Inside Down