Đại lý vé máy bay giá rẻ nhất cả nước Nương Huỳnh
Nhận phần thưởng sàn Bybit
Giao dịch với hỗ trợ và kháng cự
 • Khi thị đường giá di chuyển lên và sau đó bị kéo trở lại, điểm cao nhất đạt được trước khi nó quay trở lại là mức kháng cự.
 • Khi thị đường giá tiếp tục tăng trở lại, điểm thấp nhất đạt được trước khi nó tăng trở lại là mức hỗ trợ.

Một điều cần nhớ là mức hỗ trợ và kháng cự ngang không phải là con số chính xác.

Một cách để giúp bạn tìm thấy các vùng này là vẽ biểu đồ hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ đường Line thay vì biểu đồ nến Nhật.

Biểu đồ đường Line
 • Một điều cần nhớ là khi giá vượt qua mức kháng cự, mức kháng cự đó có khả năng trở thành mức hỗ trợ.
 • Điều tương tự cũng có thể xảy ra với một mức hỗ trợ. Nếu một mức hỗ trợ bị phá vỡ, nó có khả năng trở thành một mức kháng cự

Khái niệm cơ bản nhất:

 • Đường xu hướng tăng được vẽ nối các đáy của các khu vực hỗ trợ đã hành thành.
 • Đường xu hướng giảm được vẽ nối các đỉnh của các khu vực kháng cự đã hành thành.

Có 3 loại đường xu hướng:

 1. Xu hướng tăng: Đáy sau cao hơn đáy trước.
 2. Xu hướng giảm: Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
 3. Xu hướng Sideway: Các trường hợp khác.

Kênh giá

 • Để vẽ kênh giá tăng, chỉ cần vẽ một đường thẳng song song ở cùng một góc với đường xu hướng tăng và sau đó di chuyển đường đó đến vị trí mà nó chạm đỉnh gần nhất. Điều này nên được thực hiện cùng lúc bạn tạo đường xu hướng.
 • Để tạo kênh giá giảm, chỉ cần vẽ một đường thẳng song song ở cùng góc với đường xu hướng giảm và sau đó di chuyển đường đó đến vị trí mà nó chạm vào đáy gần nhất. Điều này nên được thực hiện cùng lúc bạn tạo đường xu hướng.

Có ba loại kênh giá:

 1. Kênh giá tăng dần: Mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn.
 2. Kênh giá giảm dần: Mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn.
 3. Kênh giá đi ngang: Các trường hợp khác.

Giao dịch với hỗ trợ và kháng cự có thể được chia thành 2 phương pháp:

 

Bounce: Sự bật lại

Khi giá bị bật lại, chúng tôi muốn nghiêng tỷ lệ cược có lợi cho chúng tôi và tìm một xác nhận rằng hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ được giữ vững.

Thay vì mua hoặc bán ngay các mức hỗ trợ, kháng cự, hãy đợi nó bật lại trước khi vào lệnh. Bằng cách này, bạn tránh được những khoảnh khắc mà giá di chuyển quá nhanh đến mức nó cắt xuyên qua các mức hỗ trợ và kháng cự như một con dao cắt xuyên qua cục Phô Mai Đầu Bò.

The Break – Sự phá vỡ

Bao gồm cách vào lệnh tích cực và tiêu cực.

 • Theo cách tích cực, bạn chỉ cần mua hoặc bán bất cứ khi nào giá vượt qua vùng hỗ trợ hoặc kháng cự một cách dễ dàng.
 • Theo cách tiêu cực, bạn chờ giá để tạo ra một Pullback trực tiếp đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ và vào lệnh sau khi giá bị trả lại.