Đại lý vé máy bay giá rẻ nhất cả nước Nương Huỳnh
Nhận phần thưởng sàn Bybit
Kênh giá là gì?

Nếu chúng ta đưa lý thuyết đường xu hướng tiến thêm một bước và vẽ một đường song song ở cùng một góc của xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, chúng ta sẽ tạo ra một kênh giá.

Kênh giá chỉ là một công cụ khác trong phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng để xác định nơi tốt để mua hoặc bán.

Cả đỉnh và đáy của kênh đều đại diện cho các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng.

Ví dụ về kênh giá
 • Để vẽ kênh giá tăng, chỉ cần vẽ một đường thẳng song song ở cùng một góc với đường xu hướng tăng và sau đó di chuyển đường đó đến vị trí mà nó chạm đỉnh gần nhất. Điều này nên được thực hiện cùng lúc bạn tạo đường xu hướng.
 • Để tạo kênh giá giảm, chỉ cần vẽ một đường thẳng song song ở cùng góc với đường xu hướng giảm và sau đó di chuyển đường đó đến vị trí mà nó chạm vào đáy gần nhất. Điều này nên được thực hiện cùng lúc bạn tạo đường xu hướng.

Nguyên tắc mua, bán theo kênh giá

 • Khi giá chạm đường xu hướng LOWER, điều này có thể được sử dụng làm khu vực mua.
 • Khi giá chạm đường xu hướng UPPER, điều này có thể được sử dụng làm khu vực bán.
Giao dịch với kênh giá
Giao dịch với kênh giá

Các loại kênh giá

Có ba loại kênh giá:

 1. Kênh giá tăng dần: Mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn.
 2. Kênh giá giảm dần: Mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn.
 3. Kênh giá đi ngang: Các trường hợp khác.

Xác định kênh giá tăng

Để tạo ra một kênh giá tăng, Chúng ta chỉ cần vẽ một đường song song cùng một góc với đường xu hướng tăng và sau đó di chuyển đường đó đến vị trí mà nó chạm đỉnh gần nhất. Việc này được thực hiện cùng với khi bạn xác định đường xu hướng trong giao dịch Forex.

 
Ví dụ về kênh giá tăng

Đặc điểm nhận dạng của Kênh giá tăng

 • Higher High: Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
 • Higher Low: Đáy sau cao hơn đáy trước.
 • Upper: Đường đi qua các Đỉnh của Kênh giá tăng, và là đường kháng cự.
 • Lower: Đường đi qua các Đáy của Kênh giá tăng, và là đường Hỗ trợ.

<

Xác định kênh giá giảm

Ví dụ về kênh giá giảm
Ví dụ về kênh giá giảm

Để tạo kênh giá giảm, chỉ cần vẽ một đường song song ở cùng một góc với đường xu hướng giảm và sau đó di chuyển đường đó đến vị trí mà nó chạm vào đáy gần nhất. Điều này nên được thực hiện cùng lúc bạn tạo đường xu hướng.

Đặc điểm nhận dạng kênh giá giảm

 • Lower High: Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
 • Lower Low: Đáy sau thấp hơn đáy trước.
 • Upper: Đường đi qua các Đỉnh của kênh giá giảm, và là đường kháng cự.
 • Lower: Đường đi qua các Đáy của kênh giá giảm, và là đường Hỗ trợ.

Xác định kênh giá đi ngang

Ví dụ về kênh giá đi ngang

Để tạo kênh giá đi ngang, chỉ cần vẽ đường Kháng cự và đường hỗ trợ đi qua khu vực mà tỷ giá có xu hướng đi lên, đi xuống kiểm tra liên tục vùng đó sau đó bật lại.

Đặc điểm của kênh giá ngang:

 • High – Đỉnh: Đỉnh của kênh giá giang có mức giá tương đồng và là một vùng.
 • Low – Đáy: Đáy của kênh giá ngang có mức giá tương đồng và là một vùng.
 • Upper: Đường đi qua các đỉnh của kênh giá ngang và là đường kháng cự.
 • Lower: Đường đi qua các đáy của kênh giá ngang và là đường hỗ trợ.

Những điều quan trọng cần nhớ về vẽ kênh giá

 • Khi xây dựng một kênh giá, cả hai đường xu hướng phải song song với nhau.
 • Nói chung, đáy kênh được coi là vùng mua trong khi đỉnh kênh được coi là vùng bán.
 • Giống như trong việc vẽ các đường xu hướng, ĐỪNG BAO GIỜ ép các kênh phù hợp với thị trường.

Theo Babypips