Đại lý vé máy bay giá rẻ nhất cả nước Nương Huỳnh
Nhận phần thưởng sàn Bybit

Sự sợ hãi trong Trading chính là nguồn gốc của mọi lỗi lầm.

Các Trader có thể mắc phải hàng trăm lỗi lầm. Từ vào lệnh quá sớm – trước khi thị trường đã thực sự tạo ra một tín hiệu, hoặc quá muộn sau khi thị trường đã tạo ra một tín hiệu.

Điều gì đã khiến một Trader không thuyết phục mình tránh một trade thua lỗ và, kết quả là, đã có một trade lỗ lớn hơn; hoặc đã thoát ra khỏi trade thắng quá sớm; hoặc nhìn thấy mình trong một trade thắng nhưng lại không chốt đồng lợi nhuận nào cả, và sau đó lại cho phép trade đó trở thành thua; hoặc chuyển dịch cắt lỗ tới gần điểm vào lệnh, chỉ để bị dừng lại và thoát lệnh trong khi thị trường quay đầu lại theo hướng của mình mong muốn?

Đây chỉ là một vài lỗi trong số rất nhiều lỗi của các Trader, và họ cứ mắc lỗi lặp đi lặp lại hoài. Đây không phải là lỗi của thị trường tạo ra. Do đó, các lỗi này không đến từ thị trường. Thị trường là trung lập, theo đúng nghĩa là nó di chuyển và tạo ra các thông tin về thị trường. Sự dịch chuyển và các thông tin cung cấp cho mỗi người trong chúng ta có cơ hội để làm một cái gì đó, thế thôi!

Thị trường không có bất cứ quyền lực nào, nó chỉ có một kiểu duy nhất mà qua đó mỗi chúng ta nhận thức và giải thích thông tin này, hoặc kiểm soát các quyết định và hành động của chúng ta tạo ra kết quả . Các lỗi mà tôi đã đề cập và còn nhiều lỗi nữa, đó chính là kết quả của những gì được gọi là “Nhận thức và thái độ sai lầm về Trading” Những thái độ sai lầm đó đã nuôi dưỡng sự sợ hãi thay vì sự tin tưởng và sự tự tin.

Sự khác biệt lớn nhất giữa người chiến thắng nhất quán và mọi người khác thực ra cực kỳ đơn giản: Các Trader giỏi nhất là những người không biết sợ. Họ không sợ bởi vì họ đã phát triển thái độ mà cho họ mức độ lớn nhất của tính linh hoạt về tâm trí để vào và ra các Trading dựa trên những gì thị trường đang nói với họ về các khả năng từ quan điểm riêng của thị trường. Đồng thời, các Trader giỏi nhất đã phát triển thái độ ngăn cản họ ra quyết định liều lĩnh.

 

Tất cả mọi người đều sợ, chỉ có mức độ khác nhau. Khi họ không sợ, họ có khuynh hướng trở nên thiếu thận trọng và đã tạo những kinh nghiệm xấu cho chính bản thân họ và làm cho họ sợ từ thời điểm đó.

95% các lỗi Trading bạn có khả năng mắc phải, đó là do bạn nhìn thấy tiền bốc hơi trước mắt bạn, nó xuất phát từ thái độ của bạn về việc sợ bị sai, sợ mất tiền, sợ bỏ lỡ mất cơ hội, và sợ để lại tiền trên bàn. Đó là 4 nỗi sợ hãi chính trong Trading.
Bây giờ, bạn có thể nói với chính mình rằng, “Tôi không biết về điều này. Tôi đã luôn nghĩ rằng Trader nên có một nỗi sợ hãi lành mạnh về thị trường” Đây là một giả định hoàn toàn logic và hợp lý. Nhưng khi thực hiện 1 cú trade, những nỗi sợ hãi của bạn sẽ hành động chống lại bạn theo cách mà bạn gây ra, những điều bạn rất sợ thực sự xảy ra. Nếu bạn sợ bị sai, sợ hãi của bạn sẽ hoạt động lên nhận thức của bạn về thông tin thị trường theo cách mà sẽ làm cho bạn làm điều gì đó để rồi cuối cùng sẽ làm cho bạn sai. Khi bạn đang sợ hãi, thì không có khả năng nào tồn tại.

Về mặt thể chất, nó làm cho chúng ta đóng băng hoặc chạy. Về mặt tinh thần, nó khiến chúng ta thu hẹp trọng tâm sự chú ý của chúng ta chuyển sang các đối tượng của sự sợ hãi của chúng ta. Cái này có nghĩa là suy nghĩ về những khả năng khác, cũng như các thông tin có sẵn khác từ thị trường, đã bị khóa chặn lại. Bạn đã không thể suy nghĩ về tất cả những điều hợp lý bạn đã biết về thị trường cho đến khi bạn không còn sợ hãi nữa và sự kiện đã qua đi. Sau đó, bạn mới nghĩ ra rằng, “Tôi biết điều đó. Tại sao lúc đó mình không nghĩ ra nhỉ?” hoặc, “Tại sao lúc đó tôi lại không thể hành động như vậy chứ?”

Như vậy, để có thể chiến thắng nhất quán trong Trading, ta phải quán triệt được 4 nỗi sợ đó. Điều này sẽ được bàn ở các phần sau.