Cách vẽ đường xu hướng đúng

Đường xu hướng có lẽ là hình thức phân tích kỹ thuật phổ biến nhất trong giao dịch ngoại hối. Nếu được vẽ chính xác, chúng có thể chính xác như bất kỳ phương pháp nào khác.

Thật không may, hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối không vẽ chúng một cách chính xác hoặc cố gắng làm cho Trendline phù hợp với thị trường thay vì vẽ đúng theo bản chất của nó.

Đường xu hướng

 

Khai niệm cơ bản nhất của chúng:

  • Đường xu hướng tăng được vẽ dọc theo đáy của giá, Trendline đóng vai trò hỗ trợ.
  • Đường xu hướng giảm được vẽ dọc theo đỉnh của giá, Trendline đóng vai trò kháng cự.

Làm thế nào để bạn vẽ đường xu hướng?

Thứ cần phải xem xét đầu tiên trong khi nhìn vào bất cứ thị trường nào là hướng của xu thế dài hạn.

Để vẽ đường xu hướng Forex đúng cách, tất cả những gì bạn phải làm là xác định hai đỉnh hoặc đáy chính và kết nối chúng. Đơn giản như thế thôi. Không có gì khác, mà khối người làm không được.

 

Dưới đây là các đường xu hướng trong biểu đồ thực tế. Hãy nhìn những con sóng đó.

Ví dụ vẽ đường Trendline

Có 3 loại đường xu hướng:

  1. Xu hướng tăng: Đáy sau cao hơn đáy trước.
  2. Xu hướng giảm: Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
  3. Xu hướng Sideway: Các trường hợp khác.

Các điều cần nhớ khi vẽ các đường xu hướng trong Forex

Điều kiện cần là ít nhất 2 đỉnh hoặc 2 đáy để vẽ đường xu hướng hợp lệ, nhưng điều kiện đủ là phải 3 đỉnh hoặc đáy để xác nhận đường xu hướng.Đường xu hướng bạn vẽ có càng ít đỉnh hoặc đáy thì sẽ càng kém tin cậy và càng có nhiều khả năng nó sẽ bị phá vỡ.

Giống như các mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang, các đường xu hướng trở nên mạnh hơn khi chúng được kiểm tra nhiều lần hơn.

Và quan trọng nhất, ĐỪNG BAO GIỜ vẽ đường xu hướng bằng cách buộc chúng phù hợp với thị trường. Nếu chúng không phù hợp, thì đường xu hướng đó không phải là hợp lệ.