Cách sử dụng Fibonacci Retracement với đường xu hướng

Một công cụ tốt khác để kết hợp với công cụ Fibonacci Retracement là phân tích đường xu hướng. Xét cho cùng, các mức thoái lui Fibonacci hoạt động tốt nhất khi thị trường đang có xu hướng, vì vậy điều này rất có ý nghĩa!

Hãy nhớ rằng bất cứ khi nào một cặp đang trong xu hướng giảm hoặc xu hướng tăng, các nhà giao dịch sử dụng các mức thoái lui Fibonacci như một cách để tham gia vào xu hướng.

Vậy tại sao không tìm kiếm các mức Fibonacci phù hợp với xu hướng?

Đây là biểu đồ 1 giờ của AUD/JPY. Như bạn có thể thấy, giá đã hình thành một đường xu hướng tăng ngắn hạn trong vài ngày qua.

Đường xu hướng tăng trên biểu đồ H1 AUDJPY

Bạn đang tự nghĩ

Đây là một xu hướng tăng tuyệt vời, bạn sẽ mua AUD/JPY sau khi giá chạm vào Trendline một lần nữa. Trước khi bạn làm điều đó, tại sao bạn không với tới hộp công cụ ngoại hối của mình và rút công cụ Fibonacci Retracement đó ra? Hãy xem liệu chúng ta có thể có được một mức giá vào lệnh chính xác hơn.

 
Các mức thoái lui Fibonacci giao nhau với đường xu hướng tăng, hỗ trợ tiềm năng?

Ở đây, chúng tôi đã vẽ các mức thoái lui Fibonacci bằng cách sử dụng mức Swing Low ở mức 82.61 và Swing High là 83.84.

Lưu ý cách các mức Fib 50.0% và 61.8% được giao nhau bởi đường xu hướng tăng.
Những cấp độ này có thể phục vụ như các mức hỗ trợ tiềm năng? Chỉ có một cách để tìm hiểu!

Đường xu hướng và hỗ trợ ở mức Fibo 61.8%

Đoán xem là cái gì? Mức thoái lui Fibonacci 61.8% được giữ, khi giá bật lên trước khi quay trở lại. Nếu bạn đã vàomột số đơn lệnh ở cấp độ đó, bạn sẽ có một ngày hoàn hảo!
Mặc dù vậy, hãy lưu ý cũng như với các công cụ vẽ khác, vẽ các đường xu hướng cũng có thể trở nên khá chủ quan. Bạn không biết chính xác làm thế nào các nhà giao dịch khác vẽ chúng, nhưng bạn có thể tin vào một điều:

Đó là một xu hướng.

Nếu bạn thấy rằng một xu hướng đang phát triển, bạn nên tìm cách đi lâu dài để cho bạn cơ hội giao dịch có lợi nhuận cao hơn. Bạn có thể sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci để giúp bạn tìm các điểm vào tiềm năng.